Niet tevreden?

Deel dit bericht:
Ben je niet tevreden over de dienstverlening van het NLVi of wil je een klacht indienen? Bekijk de mogelijkheden.

Ons werk is mensenwerk, daarom kunnen er dingen misgaan. Ben je niet tevreden over onze informatie, begeleiding of dienstlening? Ga dan in gesprek. Samen komen we er vaak uit. Als je dat lastig vindt, betrek dan de cliëntvertrouwenspersoon erbij voor hulp en steun.

Stap 1: Ga in gesprek met de medewerker van het Nederlands Veteraneninstituut waar je contact mee hebt. Je kunt hierbij van tevoren, maar ook later nog de hulp van de cliëntvertrouwenspersoon inschakelen.
Stap 2: Kom je er niet uit? Praat dan met de leidinggevende van deze medewerker.

Cliëntvertrouwenspersoon

Wil je hulp bij het verwoorden van je ontevredenheid en steun bij het gesprek hierover? Of ga je liever zelf niet het gesprek aan met iemand van het Nederlands Veteraneninstituut over je onvrede? Neem dan contact op met Jenny Dirks, de cliëntvertrouwenspersoon. Zij werkt bij een onafhankelijke organisatie en biedt jou hulp en steun bij het kenbaar maken van je onvrede. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact

E-mail: j.dirks@hetlsr.nl
Bel: 06-1602 5989

Klacht indienen

Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan kun je een klacht indienen door een e-mail te sturen naar klachtenbehandeling@nlveteraneninstituut.nl. De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen bij het formuleren van je klacht. De klacht kan bijvoorbeeld gaan over

  • het Veteranenloket
  • het reach-out team
  • de zorgcoördinatie
  • het maatschappelijk werk
  • de ondersteuning
  • de geestelijk verzorgers
  • Checkpoint
  • de activiteiten en evenementen van het Nederlands Veteraneninstituut, zoals Veteraan in de klas en de Nederlandse Veteranendag

Heb je een klacht over een ander onderwerp waar wij niet de eindverantwoordelijkheid voor dragen, kijk dan hieronder waar je terecht kunt.

Klacht over zorg

Ben je ontevreden over de zorg die je krijgt bij de zorginstellingen van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV)?

  • Gaat het om één instelling, dan geldt de klachtenregeling van deze instelling. Zij hebben vaak ook een patiëntvertrouwenspersoon die jou hierbij kan ondersteunen.
  • Gaat het om meer dan een instelling, bijvoorbeeld omdat je verwezen bent van de ene naar de andere instelling? Stuur dan een e-mail naar ketenklachten@nlveteraneninstituut.nl.

Klacht over geld of regelingen ABP

Ben je ontevreden over geld of regelingen van het ABP? Dan kun je een klacht indienen bij het Pensioenfonds ABP.

Klacht over Defensie of het veteranenbeleid

Heb je een verschil van mening met het ministerie van Defensie? De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) is er voor jou. Hij is tevens Inspecteur der Veteranen en bemiddelt tussen jou en Defensie. Hij treedt ook op als adviseur van de minister bij veteranenkwesties. Ook als familielid van een veteraan of als burger kun je bij de inspecteur terecht.

Heb je het idee dat het misgaat tussen jou en de overheid? De Nationale Ombudsman is ook Veteranenombudsman). Je kunt een klacht indienen als je vindt dat Defensie niet aan zijn plichten aan veteranen voldoet. De Veteranenombudsman is er ook voor klachten over andere instanties die een taak hebben bij het veteranenbeleid, zoals het Nederlands Veteraneninstituut en zorginstellingen uit de LZV-keten. De Veteranenombudsman adviseert de regering en het parlement en houdt de klachtbehandeling in de gaten bij de instanties die zorg verlenen aan veteranen.