Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur

Deel dit bericht:
Teken van waardering voor nabestaanden van omgekomen militairen.

In 2008 heeft de Nederlandse regering besloten de nagedachtenisoorkonde in ere te herstellen. De oorkonde en het bijbehorende beeld worden uitgereikt aan de nabestaande die het dichtst bij de omgekomen militair heeft gestaan, zoals echtgenoten of geregistreerde partners.

De nabestaanden van de omgekomen militair bepalen zelf wie de oorkonde en sculptuur in ontvangst neemt. De oorkondetraditie, destijds ondertekend door de minister van Oorlog, raakte eind jaren ’40 van de vorige eeuw in onbruik. De toekenning vindt daarom met terugwerkende kracht plaats vanaf de militaire inzet in Nederlands-Indië. Sinds december 1949 is namelijk geen Nagedachtenisoorkonde meer uitgereikt. In totaal komen ongeveer 700 nabestaanden in aanmerking voor de Nagedachtenisoorkonde.

De sculptuur behorend bij de nagedachtenisoorkonde is 18 november 2009 door kunstenaar Ad Haring aan de toenmalige minister van Defensie gepresenteerd. Haring heeft het bronzen beeldhouwwerk van een groep anonieme militairen speciaal voor bij de oorkonde vervaardigd.