Militaire Geestelijke Gezondheidszorg

Deel dit bericht:

De Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) zet zich in voor de geestelijke gezondheid van actief dienende militairen en veteranen.

CMH

Cliëntenprofiel

Je bent actief dienend veteraan of post-actief. De zorgvragen moeten wel samenhangen met uitzendgerelateerde klachten. Afhankelijk van de problematiek bieden wij zowel ambulante hulp, dagbehandeling als opname in onze kliniek. Je kan rekenen op hoogwaardige medische zorg. Ook tijdens uitzending en oefening. De MGGZ is 24 uur per dag bereikbaar.

Behandelsetting

De MGGZ werkt vanuit vier regionale centra in Nederland, zodat de zorg voor iedereen bereikbaar is. In elk regionaal centrum kun je terecht voor voorlichting, preventie, diagnose, ambulante behandeling en nazorg op het gebied van psychische problematiek. In het regionaal centrum in Utrecht kun je ook terecht voor dagbehandeling en opname.

Ambulante hulp is een reeks gesprekken met een van de deskundige zorgverleners van de MGGZ. Zo’n gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Echtpaargesprekken kunnen langer duren.

Soms is het beter om verschillende behandelingen op één dag te clusteren. Dit noemt men dagbehandeling. Je wordt behandeld in een groep van maximaal acht personen die ongeveer dezelfde problemen hebben als jij.

Ook kan het nodig zijn dat je gedurende een periode in de kliniek van de MGGZ wordt opgenomen. Zo kun je je volledig concentreren op je behandeling.

Bijzonderheden
Ben je actief dienend veteraan, dan dien je gebruik te maken van de MGGZ. Bent je post-actief veteraan dan kun je kiezen voorde zorg van MGGZ.