Acute hulp en noodopvang

Deel dit bericht:
Contact in geval van nood

Als je direct hulp nodig hebt – bijvoorbeeld bij geestelijke nood – bel je 088 334 00 00. Dit nummer van het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Ook als relatie van een veteraan kun je hier terecht. Samen komen we tot de beste oplossing voor jou.

Voor acute psychosociale hulp brengen we je in contact met een maatschappelijk werker. Die gaat samen met jou op zoek naar de juiste oplossing. Is er een crisissituatie buiten kantooruren, dan kan de maatschappelijk werker in afstemming met jouw huisarts (of de huisartsenpost) de crisisdienst in jouw regio inschakelen.

Hulp bij psychische klachten voor veteranen vind je via het Veteranenloket

Het Nederlands Veteraneninstituut heeft zelf geen noodopvangplaatsen. Wel kunnen we je ondersteunen met de regeling bed-bad-brood-budget.

Regeling bed-bad-brood-budget

Je kunt enkele dagen ondersteuning krijgen op basis van de regeling bed-bad-brood-budget. Deze regeling ondersteunt je bij het overbruggen van de dagen totdat je terecht kunt in de noodopvang van de gemeente of (tijdelijke) huisvesting vindt. Je krijgt geld om zelf een overnachting te regelen (low-budget). Een vriend of een veteranenondersteuner kan dit voor jou doen. De overnachting moet wel op jouw naam geboekt worden. Als het nodig is, blijft een veteranenondersteuner in je nabijheid. Ook krijg je geld voor:

  • reiskosten: om naar de opvanglocatie te reizen en naar de eerste afspraak met de behandelaar
  • het onderbrengen van je gezin, mocht dat nodig zijn
  • aanschaf van middelen voor persoonlijke hygiëne

Zo meld je je aan voor deze regeling:

  • Heb je al contact met een zorgcoördinator of maatschappelijk werker via het Veteranenloket? Neem dan contact op met deze persoon.
  • Heb je nog geen contact gehad met het Veteranenloket? Bel dan 088 334 00 00.
  • Je kunt ook contact opnemen met de coördinator nuldelijnsondersteuning in jouw regio.

Word je al begeleid via het Veteranenloket?

Ben je via het Veteranenloket al in contact met een maatschappelijk werker? Neem als thuis de spanning oploopt en een noodsituatie dreigt te ontstaan, contact op met deze persoon. Je kunt gebruik maken van een korte time-out. De maatschappelijk werker kijkt of dit past bij jouw situatie. De time-out kan worden ingezet als jij er baat bij hebt om tijdelijk van huis weg te gaan om tot rust te kunnen komen. Daarna ga je weer naar huis terug. De time-out is geen crisisopnameplaats en is niet bedoeld voor dak- en thuislozen.

Ben je al in behandeling?

Word je al behandeld in een instelling van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen? Neem dan contact op met je behandelaar. Deze kent jouw situatie en kan het beste inschatten wat je op dat moment nodig hebt. Bel buiten kantooruren het nummer dat je van je behandelaar gekregen hebt of kijk voor een noodnummer op de website van de instelling waar je in behandeling bent:

Andere mogelijkheden voor noodopvang als je langdurig dak- of thuisloos bent

  • Neem contact op met het Leger des Heils.
  • In iedere gemeente is er noodopvang via de gemeente beschikbaar. Neem contact op met het WMO-loket van jouw gemeente.