Indiëonderzoek tijdlijn

16 oktober 2023
Deel dit bericht:
Wat bracht het onderzoek teweeg?

Afgelopen juni was er het afsluitende Kamerdebat over het Indiëonderzoek, waarvan de resultaten bijna anderhalf jaar geleden zijn gepresenteerd. Het onderzoek maakte veel los, en niet alleen bij Indiëveteranen die vinden dat ze worden weggezet als oorlogsmisdadigers.

Bijeenkomst gemeenten

17 februari 2022
Presentatie van de resultaten van het onder- zoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945–1950. Eerste reactie van premier Rutte en het kabinet, andere eerste reacties van onder meer het Veteranen Platform en het Nederlands Veteraneninstituut.

1 en 3 maart 2022
Indiëveteranen komen samen in Doorn bij het NLVi om in gesprek te gaan met een aantal van de onderzoekers van het dekolonisatieonderzoek. De emoties lopen hoog op. Veteraan Gerard van der Lee spreekt uit wat een groot deel van de circa vijftig aanwezige Indiëveteranen (en hun nabestaanden) denkt en voelt. Van der Lee gelooft dat er destijds in voormalig Nederlands-Indië fouten zijn gemaakt bij de toepassing van militair geweld. Hiervoor moet spijt worden betuigd. Maar hij protesteert krachtig tegen het beeld dat het onderzoek schetst en het ministerie herhaalt, namelijk dat Nederlandse militairen stelselmatig en wijdverbreid extreem geweld hebben gebruikt.

23 en 30 mei 2022
Breed opgezette rondetafelgesprekken over het onderzoek en de uitkomsten er- van, georganiseerd door de vaste Kamer-commissie voor Buitenlandse Zaken.

14 december 2022
Tweede reactie van het kabinet, met inbegrip van een reactie op de publieke discussie na de presentatie van de onderzoeksresultaten.

16 januari 2023
Minister van Defensie Ollongren gaat in het Veteraneninstituut in gesprek met Indiëveteranen.

14 juni 2023
Plenair debat in de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek en de discussie in de samenleving en de reacties uit veteranenkring.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Indië-onderzoek? De eerste publicaties die voortkomen uit het onderzoek zijn online te lezen.