Kick-off NOS regio West

17 november 2021
Deel dit bericht:

Na meerdere keren uitstel vond vorige week de kick-off van de NOS (nuldelijnsondersteuning) regio West plaats. De bijeenkomst werd gehouden bij het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn.

Samenwerking

De dag werd geopend door Peter Klijn, Landelijk Coördinator NOS, waarna hij uitleg gaf over het ontstaan en de uitrol van NOS 2.0 over de vier regio’s. Er werd onder andere gesproken over de raakvlakken met het Maatschappelijk Werk (MW) en de Zorgcoördinatie (ZC). De samenwerking met MW en ZC is namelijk één van de kernpunten van NOS 2.0. MW en ZC gingen in hun presentaties verder in op het inmiddels in drie regio’s in praktijk gebrachte protocol met NOS.

Regio West

Het nieuwe Team Regionale Coördinatie (Team RC) West presenteerde hoe zij de regio West vorm willen geven. Team RC West wordt ingevuld door Peter Stiphout, Hans van Lent en Peter Fröling.

Ook werd de taakverdeling tussen de regio’s besproken en werd uitgelegd hoe de certificering van de nuldelijners voor de komende periode gewaarborgd gaat worden.

Betrokkenheid

Het was een geslaagde bijeenkomst.  De aanwezige nuldelijnsondersteuners waren erg betrokken bij de wijze waarop de nieuwe regio invulling wilde geven aan de aansturing en inzet van de nuldelijnsondersteuners. Het betekende ook dat vanaf 13 november de gehele uitrol van NOS 2.0 een feit is. De positieve ervaringen uit de reeds operationele regio’s, en de lessen daaruit, worden ook in de regio West doorgezet.