Ondertekening convenant

1 februari 2021
Deel dit bericht:
Nederlands Veteraneninstituut en Nationaal Comité Veteranendag bekrachtigen afspraken.

Op vrijdag 29 januari is het convenant ondertekend waarin nadere afspraken tussen het Nederlands Veteraneninstituut en het Nationaal Comité Veteranendag zijn vastgelegd.

In het stuk zijn de rol en verantwoordelijkheden van het Nationaal Comité vastgelegd voor de Nederlandse Veteranendag en de bijbehorende publiekscampagne in relatie tot de ondersteuning vanuit het Nederlands Veteraneninstituut. Dat was nodig omdat de eigen uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Comité vanaf 1 januari jl. is opgegaan in het Nederlands Veteraneninstituut.

Brigade-generaal Paul Hoefsloot, directeur-bestuurder van het Nederlands Veteraneninstituut en drs. Jaap Smit, voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, zetten hun handtekening in het Provinciehuis Zuid-Holland, de werkplek van Jaap Smit als Commissaris van de Koning Zuid-Holland.