Nederlands Veteraneninstituut steekt Indiëveteranen hart onder de riem

17 februari 2022
Deel dit bericht:
Reactie Nederlands Veteraneninstituut op dekolonisatie-onderzoek.

‘De uitkomsten van het onderzoek roepen bij mij een gevoel van ongemak en bezorgdheid op, omdat veteranen die in voormalig Nederlands-Indië hebben gediend dankzij weinig genuanceerde conclusies collectief in het verdachtenbankje worden geplaatst’, aldus Paul Hoefsloot, directeur-bestuurder van het Nederlands Veteraneninstituut. ‘Gegeven de omvang van het onderzoek en de expertise van de onderzoekers – die zich vier jaar hebben verdiept in de materie – zijn we geschrokken van sommige nogal generaliserende conclusies over het toegepaste extreme geweld. We mogen nooit vergeten wat de Nederlandse regering, wat de samenleving destijds van deze veteranen heeft gevraagd en onder welke onmogelijke omstandigheden zij jarenlang moesten dienen. Zij hebben grote offers gebracht en zijn kameraden verloren, en voelen daarvan tot op de dag van vandaag de pijn.’ Het Nederlands Veteraneninstituut organiseert twee bijeenkomsten om de verbondenheid met Indiëveteranen te tonen en hen te steunen.

onderzoek-veteranen-indie

Emoties bij veteranen en hun families na stigma ‘oorlogsmisdadigers’

De resultaten van het onderzoek roepen emoties op bij veteranen, hun kinderen en kleinkinderen als het gaat over de conclusies over het toegepaste extreme geweld. Het gaat hierbij om ruim 200.000 veteranen die – grotendeels postuum – het stigma meekrijgen van het plegen van grensoverschrijdend geweld en misdaden.

Nederlands Veteraneninstituut organiseert bijeenkomsten

Het Nederlands Veteraneninstituut biedt een luisterend oor en steun aan de 4.000 Indiëveteranen die nog in leven zijn en hun naasten. Het uitgangspunt van het Nederlands Veteraneninstituut is dat het gros van de Indiëveteranen zich nergens voor hoeft te schamen, omdat ze in meerderheid met hart en ziel en binnen de grenzen van het militaire recht hebben uitgevoerd wat de samenleving van hen vroeg.

Paul Hoefsloot: ‘Wij zijn er voor hen en laten hen niet in de steek.’ Op dinsdag 1 en donderdag 3 maart zijn er bij het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn bijeenkomsten voor Indiëveteranen en hun naasten. Op deze dagen is er ruim aandacht voor vragen over het onderzoek en kunnen er onderling ervaringen worden uitgewisseld. Opgeven voor één van de bijeenkomsten kan via de website van het Nederlands Veteraneninstituut.

Grondig onderzoek uitgevoerd, maar de gehele dynamiek is niet vastgelegd

Het Nederlands Veteraneninstituut juicht het toe dat er een groot, meerjarig Indiëonderzoek is uitgevoerd naar de dekolonisatiestrijd in voormalig Nederlands-Indië. Het onderzoek heeft zich echter helaas vrijwel uitsluitend gericht op Nederlands extreem geweld en niet op dat van de tegenstanders en ook niet op andere vormen van militaire inzet. Dat levert een onevenwichtig en eenzijdig beeld op van de strijd en het militaire leven en ook een beeld dat heel veel veteranen absoluut niet zullen herkennen.

‘Hoewel we onderschrijven dat het toepassen van extreem geweld over de hele breedte helaas niet langer incidenteel kan worden genoemd, is het merendeel van dit extreme geweld op het conto van een kleine minderheid van de eenheden bij te schrijven’, aldus militair-historicus Martin Elands, hoofd van het Expertisecentrum. ‘We vinden het wel grote winst dat het onderzoek op overtuigende wijze aantoont dat politici, bestuurders, ambtenaren en rechters net zo zeer verantwoordelijk waren door geweld te tolereren, te rechtvaardigen en onbestraft te laten. Voor het eerst wordt de trap van bovenaf schoon geveegd!’

Lees ook de uitgebreide formele reactie van het Nederlands Veteraneninstituut op het dekolonisatie-onderzoek.