Zorg voor veteranen verbeterd

29 januari 2021
Deel dit bericht:
Concludeert de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek in zijn eindrapportage.

De zorg aan veteranen is verder verbeterd, concludeert de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) in zijn eindrapportage. Al blijft gespecialiseerd maatschappelijk werk een punt van aandacht.

veteranen
Bron: Ministerie van Defensie

De RZO stelt dat de zorg aan veteranen de afgelopen 1,5 jaar verder verbeterd is. “De veteraan en zijn sociale systeem staan centraal in de zorg”, staat in het rapport te lezen. “Hij krijgt daarbij steeds meer regie over zijn eigen zorgproces.” Verder “vernieuwt de veteranenzorg zich door innovaties en toenemende specialisatie in de tweedelijnszorg.” Volgens de RZO leidde ook de coronacrisis niet tot onacceptabele vertraging in de zorgketen. Dat was met name te danken aan het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen.

 

Samenwerking in de zorg

De RZO vraagt in het rapport wel aandacht voor de capaciteit van het gespecialiseerd maatschappelijk werk. En voor samenwerking in de zorg. Ook kan er beter worden gekeken hoe andere beroepsgroepen omgaan met innovatie, financiële middelen en gespecialiseerde behandelcapaciteit.

Laatste rapportage

Het was de laatste rapportage van de RZO. Door de oprichting van het Nederlands Veteraneninstituut met een Raad van Toezicht is de RZO als toezichthouder niet meer nodig.

Minister Bijleveld: “Ik heb het werk van de Raad zeer op prijs gesteld en neem dit laatste verslag dan ook ter harte. Ook bij de eerstvolgende veteranennota zal ik dit rapport betrekken.”