Factsheet 'Posttraumatische stressstoornis na uitzending'

26 februari 2020
Deel dit bericht:

Een deel van de militairen die op uitzending is, maakt tijdens die missie potentieel traumatische gebeurtenissen mee.

ptss militairen

Uit een onderzoek onder Nederlandse militairen die hebben gewerkt in Uruzgan blijkt bijvoorbeeld dat een groot deel van hen is beschoten (niet gericht 62%; gericht 39%), menselijk leed heeft aanschouwd (59%), gewonden (47%) of doden (37%) heeft gezien, of slachtoffers binnen de eigen eenheid heeft meegemaakt (45%). Van de militairen die tijdens een uitzending één of meer potentieel traumatische gebeurtenissen meemaken, krijgt een klein deel PTSS.

Deze factsheet beschrijft wat PTSS is en geeft een indicatie hoe vaak PTSS voorkomt bij uitgezonden militairen (veteranen). Ook gaat de factsheet in op het ontstaan en voortduren van PTSS, op factoren die beschermen tegen PTSS en op het behandelen van PTSS.

Lees hier verder over drie manieren om PTSS-behandeling voor veteranen te verbeteren.