Nederlandse vrouwelijke veteranen

19 oktober 2017
Deel dit bericht:

Het onderzoek naar vrouwelijke veteranen is ingegeven door signalen vanuit Amerika dat er mogelijk niet voldaan wordt aan de (zorg)behoeften van vrouwelijke veteranen.

ptss militairen

Met het literatuuronderzoek, het onderzoek Kerngegevens, de focusgroepen, de dossiers en de CQI-v is getracht een beeld te vormen van ervaringen en behoeften van vrouwelijke veteranen in Nederland. De inkleuring van de cijfers met behulp van focusgroepen en dossieronderzoek is qua aantallen nog wat aan de magere kant, maar deze wijzen wel allen in een bepaalde richting, zoals weergegeven in de conclusies.