Onderzoek: 'Veteraan, hoe gaat het met u?' (2019)

29 mei 2019
Deel dit bericht:
Het onderzoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ is een herhaling van het vragenlijstonderzoek uit 2014 naar het welbevinden van Nederlandse veteranen die de dienst hebben verlaten.

Het geeft een beeld van hoe het met post-actieve veteranen gaat anno 2018; het verschaft inzicht in de factoren die samenhangen met (verminderde) kwaliteit van leven en geeft antwoord op de centrale vraag in hoeverre er bij Nederlandse veteranen sprake is van een behoefte aan zorg en hoe zij omgaan met die behoefte. Aan het onderzoek hebben in totaal 3142 Nederlandse veteranen deelgenomen.

onderzoek-veteraneninstituut-veteraan-hoe-gaat-het-met-u

Het onderzoek laat zien dat het met het merendeel van de veteranen goed gaat; zij beoordelen de kwaliteit van hun leven als goed. Eén op de tien veteranen heeft ten tijde van het onderzoek problemen die zij toeschrijven aan de uitzending. Meer dan de helft van deze veteranen ontvangt hiervoor professionele ondersteuning. Veteranen die geen professionele hulp ontvangen, geven hiervoor verschillende redenen.

In het achtergrondrapport vindt u een beschrijving van het onderzoek en een overzicht van de resultaten. Daarnaast gaan wij in op aanbevelingen die volgen uit dit onderzoek. De resultaten van het vorige onderzoek kunt u hier vinden.