Veteran under construction

23 mei 2022
Deel dit bericht:
Een onderzoek naar veteranenidentiteit

Sinds 1990 is in Nederland de veteranenstatus een feit. Allerlei initiatieven zijn erop gericht om veteranen tegemoet te komen op het gebied van gezondheid, financiën en erkenning en waardering. Terwijl veteranen door beleidsmakers en organisaties als groep benaderd worden, is er weinig bekend over wat veteraan zijn voor veteranen zelf betekent. Daarom richt dit onderzoek zich op de relatie tussen hoe veteranen zich identificeren als veteraan en hun opvattingen over hoe de maatschappij kijkt naar veteranen.

draaginsigne_veteranen

Alle veteranen die meededen aan dit onderzoek ervoeren maatschappelijke onwetendheid en desinteresse wat betreft het werk van de krijgsmacht, militaire missies en veteranen. Veteranen voelden zich vaak weggezet als gewelddadig of als persoon met psychische problemen. Opvattingen in de maatschappij en het publieke debat hebben invloed op hoe veteranen zichzelf zien.  Ook van invloed is tijd en de militaire context van de missie.