Veteranenmonitor 2021

3 maart 2023
Deel dit bericht:
Een overzicht van de ervaringen, wensen en behoeften van veteranen.

Eind 2021 heeft het Nederlands Veteraneninstituut via de Veteranenmonitor de uitzendervaringen van veteranen, de invloed van die ervaringen op hun leven en de wensen en behoeften die daaruit voortkomen in kaart gebracht.

Ook geeft de inzicht in de mate waarin het veteranenbeleid en de uitvoering ervan die behoeften ondersteunt. Met de inzichten wil het Nederlands Veteraneninstituut nagaan in hoeverre het beleid en de uitvoering daarvan beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van veteranen.

Kwalitatief vervolg Veteranenmonitor

Uit de Veteranenmonitor blijkt dat er een groot verschil is tussen het belangrijk vinden om waardering te krijgen als veteraan en het daadwerkelijk ervaren van waardering als veteraan. Terwijl uit de jaarlijkse Publiekmonitor blijkt dat 8 op de 10 Nederlanders aangeeft veteranen te waarderen.

Dit leidde tot de vraag wat waardering eigenlijk voor veteranen betekent en wat er in hun ogen aan bij- of afdraagt. Dit is onderzocht door middel van het houden van focusgroepen. De resultaten zijn hieronder te bekijken, in de ‘Rapportage kwalitatief vervolg Veteranenmonitor’.