Gespecialiseerde hulpverlening

Deel dit bericht:
Voor politie, brandweer, ambulance en oorlogsgetroffenen WOII.

Het Nederlands Veteraneninstituut biedt gespecialiseerde psychosociale (trauma) hulpverlening en begeleiding aan dienstslachtoffers, (ex-) geüniformeerden en hun thuisfront en aan oorlogs- en gewelds getroffenen van de Tweede Wereldoorlog.

nederlands-veteraneninstituut

Maatschappelijk werk

Ons maatschappelijk werk heeft veel ervaring met individuele hulpverlening aan mensen met psychosociale klachten als gevolg van traumatische ervaringen. Het groepsmaatschappelijk werk van het Nederlands Veteraneninstituut helpt mensen met vergelijkbare traumatische ervaringen en daaruit voorvloeiende klachten bij elkaar te helpen beter om te leren gaan met (rest-)klachten. In het groepswerk voor de partners van onze cliënten leren we ze om thuis in het gezin beter te leren omgaan met de effecten van trauma’s en de behandelingen van de cliënt.

Onafhankelijk hulpverleningsloket

Het loket maatschappelijk werk is een centraal en onafhankelijke plek waar mensen uit bovenstaande doelgroepen terecht kunnen bij een maatschappelijk werker voor hulpvragen, ondersteuning en advies bij psychosociale klachten. Indien er een indicatie is voor verdere hulpverlening wordt er vanuit het loket verwezen naar verdere hulpverlening. Dat kan zowel naar de interne hulpverlening zijn van onze opdrachtgevers, als naar een van de voor de overige doelgroep gespecialiseerde maatschappelijk werkers van het Nederlands Veteraneninstituut. Afhankelijk van de wens van de hulpvrager.

Organisaties die een centraal en onafhankelijk aanmeldpunt willen voor vragen en advies over psychosociale klachten kunnen ons inschakelen. Wij organiseren en voeren dit volledig onder uw (organisatie)naam en voorwaarden, uit. Cliëntgegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. De acties na een aanmelding lopen van een enkel (telefonisch) adviesgesprek tot een intake met kortdurende hulpverlening en/of een verwijzing. Voor die verwijzingen beschikken wij over een betrouwbaar netwerk met kwalitatief hoogwaardige (in psychotrauma gespecialiseerde-) instellingen.

We zijn daarmee al actief met het 24/7 Loket Politie en de Steunpunten Brandweer en Ambulance.

Politie

De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen. Waakzaam en dienstbaar.

Het Nederlands Veteraneninstituut werkt samen met de Nationale Politie als extra voorziening naast de interne hulpverleningslijnen van de politie bij het opvangen van de (oud-)medewerkers die ingrijpende gevolgen ondervinden van hun inzet voor de publieke zaak. We ondersteunen vanuit het 24/7 Loket Politie, bieden eerstelijns psychosociale hulpverlening (gespecialiseerd maatschappelijk werk) en trainingen.

 

 

 

 

24/7 Loket Politie

Vanuit het 24/7 Loket Politie ondersteunen we de hulpvragers van de Nationale Politie. Achter het loket opereren we vanuit een landelijk dekkend georganiseerde eerstelijns en gespecialiseerd maatschappelijk werk met directe toegang tot (traumagespecialiseerde-) tweedelijns ketenzorg. Dit 24/7 Loket Politie bestaat sinds april 2012, naast de bestaande interne hulpverlening van de Nationale Politie. Het 24/7 Loket is onafhankelijk waardoor het een laagdrempelige en als het nodig is, een vertrouwelijke plek voor hulpvragen of doorverwijzing. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch en via de mail bereikbaar via het loket. Waar het kan en mag, werken we zo veel mogelijk samen met de interne zorglijnen van de Nationale Politie.

Bent u politiemedewerker, oud-medewerker of familie en heeft u hulp nodig? Het 24/7 Loket Politie is bereikbaar op telefoonnummer: 0800-1218 en via e-mail: info@247loket.nl.

politie-nederlands-veteraneninstituut

Brandweer

Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen.  Soms zijn de gebeurtenissen echter zo ingrijpend, dat mensen moeite hebben met de verwerking ervan. Brandweer Nederland heeft voor professionele hulp een onafhankelijk landelijk ‘Steunpunt Brandweer’ ingericht. Hier zijn 10 veiligheidsregio’s op aangesloten: Drenthe, IJsselland, Twente, Utrecht, Kennemerland, Amsterdam Amstelland, Brabant Noord, Brabant Zuid Oost, Limburg Noord en Limburg Zuid.

Het Steunpunt Brandweer is voor brandweermensen, leidinggevenden, collega’s en familieleden. Gespecialiseerde maatschappelijk werkers met kennis van het brandweer vak bieden via dit steunpunt informatie, advies en kortdurende hulpverlening bij psychosociale klachten. Desgewenst kunnen ze verwijzen naar de trauma gespecialiseerde- tweedelijns hulpverlening.

Het steunpunt is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 0800-1288 (09.00 – 17.00 uur) of per e-mail: steunpuntbrandweer@nlveteraneninstituut.nl.

Ga naar de websitepagina over het Steunpunt Brandweer. Daar treft u ook de Handreiking opvang en nazorg Brandweer en diverse andere informatie.

Ambulance

Ambulancemedewerkers kunnen tijdens hun werk geconfronteerd worden met aangrijpende situaties die een behoorlijke impact kunnen hebben. Het Steunpunt Ambulance is er voor ambulancemedewerkers, partners en familieleden van de ambulance regio’s Kijlstra, UMCG ambulancezorg en RAVU. Wij werken in opdracht van deze ambulanceregio’s. Je kunt hier terecht voor als je vragen hebt over de impact van je werk of als je hulp nodig hebt bij problemen die voortkomen uit werk gerelateerde incidenten.

Gespecialiseerde maatschappelijk werkers bieden via dit steunpunt op een laagdrempelige manier informatie, advies en ondersteuning bij beroeps relateerde psychosociale klachten. Desgewenst kunnen ze verwijzen naar de trauma gespecialiseerde- tweedelijns hulpverlening.

Het Steunpunt Ambulance is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 0800-1299 (09.00 – 17.00 uur) of per e-mail: steunpuntambulance@nlveteraneninstituut.nl.

Oorlogsgetroffenen WOII

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, biedt het Nederlands Veteraneninstituut maatschappelijk werk aan cliënten van Stichting 1940-1945 en Stichting Pelita.

Stichting Pelita

Stichting Pelita zet zich in voor mensen afkomstig uit Nederlands-Indië. Oorspronkelijk is de stichting opgezet voor hulpverlening aan getroffenen van de oorlog met Japan en van de Bersiap-periode. De stichting vervult een officiële functie bij het aanvragen van een uitkering bij de Pensioen- en Uitkeringsraad. Vanaf 2014 wordt het maatschappelijk werk voor Indische en Molukse oorlogsgetroffenen uitgevoerd door het Nederlands Veteraneninstituut (voorheen door Stichting de Basis) met ervaren maatschappelijk werkers die gespecialiseerd zijn in de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden.

 

melati

Stichting 1940-1945

Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945. Vanaf 2012 wordt het maatschappelijk werk voor deze doelgroep uitgevoerd door het Nederlands Veteraneninstituut (voorheen door Stichting de Basis) met ervaren maatschappelijk werkers, die gespecialiseerd zijn in de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden. De maatschappelijk werkers weten dat de oorlog in het leven van mensen nu nog kan doorspelen en zij beschikken over ruime kennis van de wetgeving voor oorlogsgetroffenen (WBP, WUV en WUBO).

Contact

Contact met maatschappelijk werk (via het Nederlands Veteraneninstituut)
Telefoon: 088 – 334 00 50
E-mail: servicedesk@nlveteraneninsituut.nl