Diensten voor nabestaanden

Deel dit bericht:
Faciliteiten voor nabestaanden van veteranen.

Nabestaanden van veteranen kunnen aanspraak maken op een aantal faciliteiten. Zo mogen nabestaanden gratis reizen met het openbaar vervoer naar herdenkingen en reünies die zij voorheen met hun partner bezochten. Ook mogen zij Checkpoint magazine blijven ontvangen.

Checkpoint magazine

U kunt als weduwe of weduwnaar van een veteraan de Checkpoint gratis blijven ontvangen. Neemt u hiervoor contact op met het Veteranenloket via 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.

Gratis treinvervoer

Partners van veteranen zijn vaak jarenlang meegegaan naar reünies en herdenkingen. Daarom krijgen weduwnaars en weduwen van veteranen per kalenderjaar één vrijvervoerbewijs voor bezoek aan een reünie of herdenking. Voor het aanvragen neemt u contact op met het Veteranenloket via 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.

Jaarlijkse fakkeltocht in Roermond

Het Nederlands Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke Thuisfronten en de Diensten Geestelijke Verzorging van de krijgsmacht organiseren jaarlijks een fakkeltocht in Roermond. De tocht is voor nabestaanden en direct betrokkenen van tijdens vredesoperaties omgekomen militairen. Na een korte overdenking in de nabijgelegen kapel, lopen de nabestaanden met fakkels in de hand naar het Monument voor Vredesoperaties.

De fakkeltocht is een besloten herdenking. Nabestaanden en direct betrokkenen ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Neem voor meer informatie contact op met Gösta Huijs, coördinator geestelijke verzorging van het Nederlands Veteraneninstituut, via 088 334 00 88 of g.huijs@nlveteraneninstituut.nl.