Training geüniformeerde sector

Deel dit bericht:
Trainingsaanbod voor militairen, politie, brandweer en ambulancemedewerkers.

Het Nederlands Veteraneninstituut ontwikkelt en biedt trainingen voor de geüniformeerde sector. Op een laagdrempelige manier, praktisch, efficiënt en direct aansluitend op de praktijk. Hierbij richten we ons op de mens in het uniform en hanteren duurzame inzetbaarheid als uitgangspunt, niet de klachten. Hierbij gaan we uit van de eigen veerkracht en natuurlijk herstelvermogen van mensen. Deze visie staat ook centraal in de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden: de meeste mensen zijn in staat potentieel schokkende gebeurtenissen op eigen kracht te boven te komen, met behulp van de eigen directe omgeving, zoals familie, vrienden, collega’s of lotgenoten. Onze trainers werken aan de hand van de richtlijn.

Trainingen

Het Nederlands Veteraneninstituut biedt trainingen, coaching en (individuele) hulverlening voor (oud-) medewerkers van onze doelgroepen. Dit is maatwerk en betreft bijvoorbeeld trainingen voor leidinggevenden en teams collegiale ondersteuning in hun signalerende en begeleidende rol na schokkende incidenten.

Met ons trainingsaanbod zetten we in op langdurige impact bij onze deelnemers. Hierbij is de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning onze leidraad. We gaan uit van de eigen veerkracht en natuurlijk herstelvermogen van mensen. Essentieel is de veerkracht van het individu en de steun van de directe omgeving en het leren duiden en omgaan met normale reacties op abnormale situaties. Tevens het leren herkennen van mogelijke verwerkingsproblemen en daarvoor tijdig verwijzen voor verder onderzoek in de eerste of tweede lijn.

Binnen de geüniformeerde sector is zorg voor medewerkers vanzelfsprekend. Net als collegialiteit en teamgeest. Binnen de sector is aandacht voor gezondheid en een goede organisatie voor het afhandelen van incidenten en duidelijk vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden van zorgverleners. Onze trainingen bieden de mogelijkheid om in te gaan op al deze aspecten.

Blended learning

Bij het Nederlands Veteraneninstituut trainen wij volgens het principe ‘blended learning’. Hierbij wordt een combinatie gemaakt van contact onderwijs en online onderwijs. Hiervoor hebben wij een eigen elektronische leeromgeving (ELO) beschikbaar. Dit is een online platform waar de deelnemers van onze programma’s toegang tot krijgen. Deze leeromgeving is niet alleen informatief, maar ook online samenwerken in opdrachten met andere deelnemers.

Maatwerk trainingen

Wij bieden maatwerk. De trainingen die wij bieden zijn naar wens en behoefte in te vullen en aan ta passen. Trainingen die u bij ons kunt volgen zijn onder andere:

 • Trainen van weerbaarheid:
  Doelstelling is het vergroten van de professionele inzetbaarheid, effectiviteit, welzijn en vermindering van ziekteverzuim. Deelnemers leren om succesvol te functioneren binnen uitdagende omstandigheden, zowel als individu als binnen het team.
 • Collegiale ondersteuning
  Bij deze training wordt gefocust op basisvaardigheden zoals gespreksvoering, feedback geven en aandacht voor non-verbaal gedrag. Deelnemers krijgen inzicht in verwerkingsprocessen en gedragsveranderingen. De dagelijkse praktijk en persoonlijke leerdoelen worden als uitgangspunt meegenomen, evenals het leren letten op een professionele houden en het bewaken van eigen grenzen. Na deze training is er tevens de mogelijkheid een vervolgtraining te volgen, waarbij kennis en vaardigheden worden getoetst aan de praktijk, deze eventueel kunnen worden bijgesteld en verder kunnen worden uitgediept. Deze vervolgtraining biedt ook meer achtergrondkennis en handvatten om werkzaamheden op een hoger niveau uit te voeren.
 • Opvang en nazorg voor leidinggevenden
  Goede zorg voor medewerkers waar je als leidinggevende verantwoordelijke voor bent is vanzelfsprekend. Deze training biedt u vaardigheden en kennis, zoals het signaleren van gedragsverandering, het bieden van de juiste aandacht, gesprekstechnieken en het tijdig verwijzen naar hulpverlening. Daarmee kunt u de impact van schokkende incidenten verkleinen en de mentale weerbaarheid van uw medewerkers vergroten.
 • Intervisiebegeleiding en intervisietraining voor collegiale ondersteuningsteams
  Intervisie is bedoeld voor teams die zich bezighouden met collegiale ondersteuning en hun kwaliteit verder willen verbeteren. De teamleden leren elkaar beter kennen, verbeteren de samenwerking en ontwikkelen zich zodoende als team. Uitgangspunten zijn de dagelijkse praktijk en persoonlijke leerdoelen.
 • Teambuilding voor collegiale ondersteuningsteams
  Collegiale ondersteuners werken in een team, maar zijn in de praktijk veelal op zichzelf aangewezen. Door teambuilding ontstaat er meer binding en samenwerking, wat loont in kritische situaties zoals opschaling bij een fors incident. De training schenkt ook aandacht het verdiepen van kennis en het trainen van vaardigheden zoals gesprekstechnieken en het tijdig verwijzen naar hulpverlening. Deelnemers kunnen ook zelf thema’s aandragen.

Contact

Het Nederlands Veteraneninstituut biedt diverse trainingsmogelijkheden en begeleidingsprogramma’s. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek. Desgewenst is een programma of training op maat mogelijk. U krijgt een vrijblijvende toelichting en inschatting van de mogelijkheden. Daarna ontvangt u een heldere offerte.

Neem contact met ons op via telefoon (088 – 33 40 050) of e-mail (info@nlveteraneninstituut.nl) en onze collega’s helpen u graag verder.