Juridisch advies

Deel dit bericht:
Juridisch advies voor veteranen.

Heb je vragen over schadevergoedingen, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid of andere sociaal-juridische onderwerpen? Dan kun je terecht bij een aantal organisaties.

Veteranenloket

Het Veteranenloket informeert je graag over onder meer de WAO/WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) in combinatie met een arbeidsongeschiktheidspensioen en een MIP, over verstrekkingen en voorzieningen die gerelateerd zijn aan (dienstgerelateerde) zorgbehoefte, alsmede over (her)keuringen.

Je kunt het Veteranenloket bereiken via 088 334 00 00 of info@veteranenloket.nl.

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

Ben je lid van de BNMO en heb je juridische vragen die verband houden met een psychische of fysieke aandoening die je hebt opgelopen als gevolg van je militaire dienst of deelname aan een vredesoperatie, dan kun je deze stellen aan de BNMO door te mailen naar jz@bnmo.nl.

Vermeld in je mail je naam, contactgegevens en lidmaatschapsnummer. Of bel naar 0343 47 41 10. Meer informatie vind je op de website van de BNMO. Hier vind je onder meer de meest voorkomende juridische vragen met betrekking tot juridische ondersteuning.

Juridisch Loket

Voor algemene juridische vragen (niet dienstgerelateerd) kun je terecht bij het Juridisch Loket. Bijvoorbeeld met vragen over het kopen van een huis of over een scheiding. Meer informatie en tips vind je op de website van het Juridisch loket. Je kunt via de website ook persoonlijk advies aanvragen.

Sociaal Raadsliedenwerk

Sociaal raadslieden helpen op een laagdrempelige manier door te informeren, te ondersteunen en te adviseren. Heb je een dienstgerelateerde aandoening? Doe dan via het Veteranenloket een beroep op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er kunnen dan extra maatregelen aangevraagd worden.