Geestelijke verzorging

Deel dit bericht:
Aandacht voor veteranen en hun thuisfront.

Veteranen hebben zowel tijdens als na hun diensttijd recht op geestelijke verzorging. Daartoe is een netwerk van geestelijk verzorgers beschikbaar. Het aanbod van de geestelijke verzorging voor postactieve veteranen verschilt nauwelijks van dat uit de diensttijd. Ook de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) maken deel uit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

 

Een uitzending doet iets met mensen, verandert mensen, gelukkig meestal ten goede. Maar herinneringen aan een uitzending kunnen ook, en soms pas na jaren, vragen en emoties oproepen en veranderen meer dan eens de kijk op de wereld en het levensperspectief. Geestelijk verzorgers bieden graag de ruimte waarin mensen deze ervaringen willen delen en zullen (desgevraagd) mee zoeken naar een zinvolle plaats ervan in het leven. De Dienst Geestelijke Verzorging is voor verschillende zaken te benaderen:

 

 • Hulp bij zingeving- en geloofsthema’s
 • Wegwijs in en/of verwijzing naar het zorg- en hulpaanbod van het LZV
 • Gesprekken op het Veteraneninstituut, bij u thuis of elders
 • Bezoeken van veteranencafés en veteraneninloopcentra
 • (spreken tijdens) Herdenkingen en reünies
 • Kerk- en bezinningsdiensten
 • Groepsgesprekken/groepsconferenties
 • Begeleiden van terugkeerreizen
 • Bedevaarten
 • Lezingen
geestelijke-verzorging-veteranen
 • Op veteranendagen
 • Aan de defensieorganisatie, politiek en andere overheden
 • Aan het LZV
 • Aan symposia, in brieven, de media

Contact

De coördinator geestelijke verzorging van het Nederlands Veteraneninstituut, Marco Spies, regelt de inzet van geestelijk verzorgers op alle bovenstaande gebieden. Hij is bereikbaar op: 088 334 00 88 of via m.spies@nlveteraneninstituut.nl. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het Veteranenloket. Zij kunnen contact leggen met een geestelijk verzorger in jouw regio: 088 334 00 00 of info@veteranenloket.nl.

Geestelijk Verzorgers Nederlands Veteraneninstituut

Voor het Nederlands Veteraneninstituut zet een team van geestelijk verzorgers zich speciaal in voor veteranen en hun thuisfront. In onderstaande interviews vertellen zij over hun werk.

Dominee Ko Sent werkt als geestelijk verzorger voor veteranen in de regio Noord-Oost.

geestelijk-verzorger-ko-sent