Materiële hulp

Deel dit bericht:

Zijn je klachten een gevolg van je uitzending of daarmee vergelijkbare omstandigheden tijdens de militaire dienst? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor materiële hulp zoals pensioenen, uitkeringen, voorzieningen, hulp bij schulden, revalidatie en re-integratie. Via het Veteranenloket word je in contact gebracht met een zorgcoördinator. Hij of zij legt je tijdens een persoonlijk gesprek uit welke mogelijkheden er op materieel gebied zijn en hoe deze aangevraagd kunnen worden. Hierbij werkt de zorgcoördinator nauw samen met de afdeling Bijzondere Regelingen Defensie van het ABP (ABP-BRD).

 

Materiële zorgverlening

Het doel van de zorgverlening van het Veteranenloket en zorgcoördinatie is om veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers met een dienst gerelateerde aandoening, te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Defensie en daarmee ook de overheid neemt deze verantwoordelijkheid serieus. Hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen dienstplichtigen en beroepsmilitairen. De uitvoering hiervan is in handen van ABP-BRD. Het ABP verzorgt voor veteranen uitkeringen en pensioenen en geeft daarnaast hulp op andere gebieden zoals geneeskundige verstrekkingen, voorzieningen, re-integratiebegeleiding en als het nodig is ook hulp bij schulden. Deze hulp is er met name voor gewezen militairen en niet voor de militairen die nog in actieve dienst zijn. Voor de actieve militairen zorgt Defensie zelf voor de nodige ondersteuning. De zorgcoördinator heeft nauwe banden met het ABP en zal je adviseren welke mogelijkheden er zijn. Hij of zij begeleidt je gedurende dit hele traject.

Militair invaliditeitspensioen

Heb je klachten die terug te voeren zijn op je militaire diensttijd? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een Militair invaliditeitspensioen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden hiervoor is dat een verzekeringsarts van het ABP heeft vastgesteld dat jouw aandoening is veroorzaakt door de uitoefening van de militaire dienst tijdens buitengewone omstandigheden, zoals een uitzending. Dit laatste geldt niet voor dienstslachtoffers.

De hoeveelheid, de soort en de ernst van je beperking(en) bepalen de mate van invaliditeit en daarmee de hoogte van de financiële tegemoetkoming waarop je recht hebt. Er wordt een definitief percentage vastgesteld dat alleen bij verergering van de aandoening kan worden verhoogd.

De zorgcoördinator kan je meer vertellen over de voorwaarden die er aan het aanvragen van een MIP verbonden zijn, het verloop van het proces en wat je kan verwachten tijdens een gesprek met de verzekeringsarts. Ook tijdens dit proces zal de zorgcoördinator je gedurende het gehele traject begeleiden.

Voorziening en verstrekkingen, en re-integratie

Naast een invaliditeitspensioen kun je bij het ABP ook vergoedingen voor voorzieningen en geneeskundige verzorging aanvragen. De zorgcoördinator helpt je met het in kaart brengen van je hulpvragen.

Schuldhulpverlening en re-integratie

Als je je financiële problemen niet zonder hulp kunt oplossen en bij het ABP is vastgesteld dat je een dienst gerelateerde aandoening hebt, kun je in specifieke situaties een beroep doen op ABP schuldverlening. Ga daarover in gesprek met je zorgcoördinator.

Ook kan de zorgcoördinator adviseren over de mogelijkheden die er binnen het ABP zijn op het gebied van hulp bij re-integratie.

Hulp bij psychische klachten voor veteranen vind je via het Veteranenloket