Materiële hulp

Als je een blijvende beperking hebt opgelopen en via een geneeskundig onderzoek komt vast te staan dat deze in verband staat met de uitvoering van de militaire dienst, kun je aanspraak maken op verschillende uitkeringen, vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen.

Geneeskundige verstrekkingen

Heb je als (gewezen) militair geneeskundige verzorging nodig vanwege een in militaire dienst opgelopen aandoening, dan heb je – onder bepaalde voorwaarden – recht op een tegemoetkoming in de kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor ziekenhuisopname, medicatie en behandelingen, fysio-fitness, speciale bedden, brilmonturen en tandheelkundige zorg.

Bel met het Veteranenloket via 088 334 00 00 of e-mail naar info@veteranenloket.nl. Voor acute hulpvragen zijn we 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Samen komen we tot de beste oplossing voor jou.

Leef- en werkvoorzieningen

Raak je tijdens en door de dienstuitoefening blijvend geïnvalideerd, dan heb je – onder bepaalde voorwaarden – recht op voorzieningen die het dagelijkse leven makkelijker maken. Denk aan o.a. vergoedingen voor vervoer, een rolstoel, conditietraining, een aangepaste fiets, middelen voor hobby en ontspanning.

Je kunt deze voorzieningen aanvragen bij het ABP. Meer informatie vind je dan ook op de website van ABP. Heb je vragen, neem dan contact op met het Veteranenloket.

Begeleiding naar nieuw werk

Als je werkloos bent geraakt, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent verklaard, kunnen het UWV, de gemeente of je laatste werkgever je vaak helpen bij het vinden van nieuw betaald werk. Is die mogelijkheid er niet, dan krijg je via het Veteranenloket hulp bij re-integratie. Wij werken hiervoor samen met pensioenfonds ABP, Defensie en een extern re-integratiebedrijf. Meer weten? Neem contact op met het Veteranenloket.

Overige materiële hulp

Er zijn nog meer vormen van materiële hulp: op de website van het ABP vind je meer informatie hierover. Het gaat om:

– schuldhulpverlening;

– pensioenvoorzieningen voor nabestaanden; en

– pensioenvoorzieningen voor militairen.

Daarnaast is er de uitkeringsregeling Backpay, bedoeld als morele genoegdoening aan voormalige ambtenaren en militairen die over de oorlogsjaren in Nederlands-Indië geen of een niet volledig salaris hebben ontvangen en die nog in leven waren op 15 augustus 2015. De uitkeringsregeling Backpay sluit 1 januari 2018. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie daarover vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.