Hulp voor dienstslachtoffers

Deel dit bericht:
Er zijn verschillende vormen van ondersteuning aan dienstslachtoffers.

Het militaire beroep is avontuurlijk en uitdagend, maar brengt ook risico’s met zich mee. Militairen kunnen door hun werk blijvend lichamelijk invalide of psychisch beschadigd raken. Dienstslachtoffers zijn militairen die gewond raken tijdens het uitoefenen van de militaire dienst onder bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld tijdens het parachutespringen of bij het ruimen van een explosief.

Het ministerie van Defensie heeft een speciaal zorgpakket voor dienstslachtoffers. Bent u niet meer in dienst bij Defensie, dan kunt u als dienstslachtoffer voor dit zorgpakket terecht bij het Veteranenloket.

Dienstslachtofferpas

Met de dienstslachtofferpas heb je bijvoorbeeld gratis toegang tot de militaire musea. Dienstslachtofferpas aanvragen.

Zorgpakket dienstslachtoffers

Het ministerie van Defensie steunt dienstslachtoffers met onder meer pensioenen, hulpmiddelen en financiële vergoedingen. Ook eventuele nabestaanden kunnen een pensioen krijgen.

Het zorgpakket voor dienstslachtoffers bevat onder andere de volgende voorzieningen:

 • Militair InvaliditeitsPensioen (MIP)
  Het MIP is een pensioen voor oud-militairen die door hun werk gewond, ziek of invalide zijn geraakt. Of voor oud-militairen bij wie deze aandoeningen zijn verergerd door het werk voor Defensie.
 • Bijzonder Militair NabestaandenPensioen (BMNP)
  Het BMNP is een uitkering voor nabestaanden van wie de partner is omgekomen tijdens het werk als militair. Of tijdens buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden (bijvoorbeeld tijdens missies). Het pensioen geldt voor partners met wie de overleden militair getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had.
 • Hulpmiddelen
  Het gaat hierbij om hulpmiddelen als stoelliften, rolstoelen, aangepaste auto’s en tegemoetkoming in kosten voor huishoudelijke hulp en vervoer.
 • Financiële vergoedingen
  Het gaat hierbij om financiële vergoedingen voor bijvoorbeeld vervoerskosten of kosten van een rolstoel in bruikleen.

Meer informatie over het zorgpakket dienstslachtoffers vind je op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over het vragen van hulp en het zorgtraject vind je op de pagina’s over de zorg die we bieden.