Behandeling letselschadeclaims veteranen moet korter

12 januari 2021
Deel dit bericht:
Veteranenombudsman doet aanbevelingen om proces te verkorten.

Veteranen die tijdens een uitzending psychische of lichamelijke letselschade hebben opgelopen, kunnen na het traject voor het vaststellen van het Militair Invaliditeitspensioen (MIP) en het bereiken van de medische eindtoestand een verzoek indienen voor volledige schadevergoeding van eventuele restschade. Deze procedure bij het ministerie van Defensie duurt vaak jaren en dit zorgt voor veel stress en onzekerheid bij veteranen. De Veteranenombudsman ontvangt over de lange duur regelmatig klachten. Sommige veteranen beschrijven het contact met Defensie zelfs als een gevecht.

Reinier van Zutphen: “Het is een complexe procedure waarin veel moet worden uitgezocht. Dit moet uiteraard zorgvuldig gebeuren. De schadevergoeding wordt maar één keer vastgesteld en de uitkomst heeft grote gevolgen voor de financiële toekomst van de veteraan. Ik vind dat ook met inachtneming van de noodzakelijke processtappen de behandeling van een claim in beginsel nooit langer mag duren dan twee jaar.”

Aanbevelingen voor verkorten procedure
In gesprekken met veteranen en hun belangenbehartigers en medewerkers van Defensie wijzen zij voor de reden van vertraging vooral naar elkaar. Om zicht te krijgen op de oorzaken van de vertraging, heeft de Veteranenombudsman met alle betrokken partijen om tafel gezeten over de vraag welke verbeteringen in de procedure mogelijk zijn. De Veteranenombudsman vindt dat Defensie en belangenbehartigers duidelijk en transparant met de veteraan moeten communiceren over de behandelingsduur en de noodzaak van de verschillende stappen in de procedure. Daarnaast doet hij enkele aanbevelingen om de duur van het traject te kunnen verkorten:

  • Versterk de rol van de zorgcoördinator in het Herziene voorzieningen- en uitkeringsstelsel.
  • Maak het mogelijk dat de medische dossiers digitaal aan de belangenbehartiger kunnen worden aangeleverd.
  • Ga in overleg met het UWV voor een betere afstemming tussen ABP/SMO/Defensie en het UWV.
  • Onderzoek of het juridisch mogelijk en uitvoerbaar is om in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud op te nemen. Zodat er ruimte is om bij bepaalde gewijzigde omstandigheden terug te komen op het eerder overeengekomen schadevergoedingsbedrag.

Defensie herkent de klacht dat veel veteranen het lang vinden duren voordat hun schade is afgewikkeld. En heeft verschillende wijzigingen aangekondigd om het proces te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld met drie advocatenkantoren een pilot gestart om de procedure voor zaken waarin Defensie en de belangenbehartigers het in een vroeg stadium eens zijn over de belangrijkste uitgangspunten, te versnellen.

De Veteranenombudsman gaat na de zomer van 2021 bekijken wat de pilot en de andere verbetervoorstellen hebben opgeleverd.