Nuldelijnshelpers

24 maart 2015
Deel dit bericht:
Persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften.

Eind 2013 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers, op verzoek van het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. Dit project is een samenwerkingsverband tussen het Veteranen Platform (VP) en de Veteranen OntmoetingsCentra (V.O.C.) en wordt gefinancierd door het vfonds. Het doel van het project is het vergroten van de effectiviteit en efficiƫntie van de nuldelijnsinitiatieven voor veteranen en hun relaties.

ptss militairen

Begin 2015 is het onderzoek opnieuw uitgevoerd met dezelfde doelstelling. Dit keer wordt er ook gevraagd naar de samenwerking met het Veteranenloket. Daarnaast is het doel van dit onderzoek om te kijken of er al verschuivingen zichtbaar zijn ruim een jaar na het vorige onderzoek. Heeft het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen vooruitgang geboekt wat betreft de organisatie van nuldelijnsondersteuning en de beleving van de nuldelijnshelpers?