Raad van toezicht

Deel dit bericht:
Maak kennis met de leden van de raad van toezicht van het Nederlands Veteraneninstituut.

De raad van toezicht van het Nederlands Veteraneninstituut heeft de rol van interne toezichthouder: toezien op de directie en in de gaten houden of de afgesproken strategie wordt gevolgd. Daarnaast fungeren de leden als ambassadeurs en zetten zij zich in voor het belang van waardering en zorg voor en erkenning van veteranen.

Fotografie: Anja Robertus
nederlands-veteraneninstituut-raad-toezicht

De leden hebben ieder op hun eigen gebied hun sporen verdiend en ze zijn zeer betrokken bij veteranen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het handelen van de directeur-bestuurder en de besturing van de organisatie in zijn geheel. De wijze waarop dit wordt gedaan is omschreven in de Visie op toezicht. In de RvT zitten: Jack de Vries (voorzitter), Rein Heddema, Mirjam van ’t Veld, Ton Tieland, Gerrit Valk en Jürgen Jongkind.

 

Met zijn nieuwe raad van toezicht wil De Vries aan de waardering, erkenning en zorg voor veteranen bijdragen.

jack-de-vries-nlvi-raad-van-toezicht

Heddema vindt het belangrijk dat veteranen hun verhaal vertellen. Het is namelijk zijn stellige overtuiging dat er veel meer is dat ons bindt dan wat ons scheidt.

rein-heddema-nlvi-raad-van-toezicht

Generaal-majoor b.d. Tieland kent de veteranenwereld op zijn duimpje en hij vindt het belangrijk zich in te zetten voor veteranen.

ton-tieland-nlvi-raad-van-toezicht

Valk voelt zich erg betrokken bij de veteranen.  Elf jaar is hij met veel plezier voorzitter geweest van de raad van bestuur van het Veteraneninstituut.

gerrit-valk-nlvi-raad-van-toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een periode van 4 jaar. Na deze periode is een herbenoeming van 4 jaar mogelijk. De maximale zittingstermijn bedraagt 8 jaar. Om te voorkomen dat alle leden op hetzelfde moment aftreden is een afwijkend rooster van aftreden opgesteld.

Lid 1e termijn 2e termijn
Jack de Vries (benoemd door minister) 31-12-2024 31-12-2028
Jurgen Jongkind (Audit Comité) 31-12-2024 31-12-2027
Ton Tieland (Commissie Kwaliteit & Veiligheid) 31-12-2024 31-12-2026
Mirjam van ’t Veld (Commissie Kwaliteit & Veiligheid) 31-12-2024 31-12-2027
Gerrit Valk (remuneratiecommissie) 31-12-2024 31-12-2026
Rein Heddema (Audit Comité, voordracht OR) 31-12-2024 31-12-2028