Veteraan in de klas: Hoger onderwijs

Deel dit bericht:
Gesprek en zingeving.

Militairen zetten zich overal ter wereld in, voor vrede, veiligheid en vrijheid. Veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan) bezoeken scholen en gaan in gesprek met studenten over hun uitzending.

Gastles van een veteraan

Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daarvan. Het educatief programma ‘Wat zou jij beslissen?’ daagt de student uit om zich in te leven in ervaringen en gevoelens van anderen en na te denken over vredesmissies en oorlogssituaties, burgerschap en democratische waarden. Het is een uitstekende manier om de vaardigheden te testen die nodig zijn om keuzes en beslissingen te maken.

Wat zou jij beslissen?

Aan de hand van een interactieve film maken studenten keuzes op belangrijke beslissingsmomenten. De student kruipt in de huid van de militair en wordt uitgedaagd om na te denken over de consequenties van zijn keuze. Elke veteraan heeft met dilemma’s te maken tijdens de missies. Vaak moet er in korte tijd een beslissing worden genomen die bepalend kan zijn voor leven of dood. Maar ook de beslissing over je eigen toekomst kan een dilemma zijn. Dit soort afwegingen en dilemma’s staan centraal in ‘Wat zou jij beslissen?’. Door het behandelen van de dilemma’s krijgen studenten inzicht in de moeilijkheidsgraad en de gevolgen van de verschillende keuzes, ook na de missie. Ze oefenen kritische denkvaardigheden en zien de gevolgen van de verschillende keuzes, ook na de missie. Het programma past binnen verschillende domeinen van burgerschapsvorming zoals; democratie, participatie of identiteit. Maar ook bij geschiedenis of het thema vrede en veiligheid.

Wat zou jij beslissen?

Veteraan in de Klas Luuk Hendrix staat voor de klas

“Het is goed om studenten te laten realiseren dat vrijheid niet voor iedereen vanzelf sprekend is. Leven in vrijheid moet beschermd worden, te vaak denken studenten dat wij oorlog komen voeren. De tegenstelling kan niet groter zijn, wij komen juist om te helpen de vrede te bewaren.”

– veteraan