Privacy & Cookies

Deel dit bericht:
Privacy- en Cookieverklaring van het Nederlands Veteraneninstituut.

De website www.nlveteraneninstituut.nl is een onderdeel van de Stichting Het Nederlands Veteraneninstituut, verder te noemen: “het Nederlands Veteraneninstituut”. Het Nederlands Veteraneninstituut is gevestigd aan de Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV in Doorn en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3018 7277. De onderstaande privacy- en cookieverklaring zijn van toepassing op de website van het Nederlands Veteraneninstituut.

U kunt ons bereiken via 088-3340050. Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@nlveteraneninstituut.nl.

De informatie op de website is enkel bedoeld als algemene informatie en is slechts indicatief. Wij spannen ons in de informatie accuraat en up to date te houden door deze te actualiseren en aan te vullen. De informatie op deze website kan op ieder moment, zonder aankondiging, worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de op of via deze website aangeboden informatie regelmatig te controleren op wijzigingen. Alle auteursrechten op de website van het Nederlands Veteraneninstituut worden door ons voorbehouden. Enkel persoonlijk (niet-commercieel) gebruik van deze website is toegestaan. Onze website kan hyperlinks of verwijzingen naar andere websites bevatten. Wij hebben geen invloed op de inhoud van websites van derde partijen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is voor eigen risico. 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2021.

Via de website van het Nederlands Veteraneninstituut worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Nederlands Veteraneninstituut acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan de hieronder beschreven doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening buiten deze website om, bijvoorbeeld doordat we u telefonisch toezeggen bepaalde zaken voor u te regelen, verstrekken wij u graag specifieke informatie over onze omgang met uw persoonsgegevens in die situaties.

Op verschillende plaatsen op de website vragen wij u persoonsgegevens aan ons te vertrekken. Welke dat zijn en waarom wij dat vragen beschrijven we hieronder.

Veteranenpas & veteranenpas ‘De Punt & Bovensmilde’

Via onze website kunt u een Veteranenpas aanvragen en/of een verzoek indienen om deze te vervangen, namelijk de ‘gewone’ veteranenpas en de veteranenpas ‘de punt & bovensmilde’. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om u de Veteranenpas en bijbehorende dienstverlening te kunnen leveren. De gegevens die we van u nodig hebben voor de aanvraag van uw Veteranenpas zijn:

 • Registratienummer;
 • Geslacht
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Dienstperiode;
 • Krijgsmachtdeel;
 • Pasfoto.

Wij noteren uw persoonsgevens en bieden u onder andere de volgende dienstverlening:

 • Recht op faciliteiten als teken van erkenning en waardering, deze zijn te vinden op onze website;
 • Acht maal per jaar het ontvangen van ons veteranenblad Checkpoint;
 • Het bieden van aanbiedingen en kortingen (zoals gratis treinkaarten voor een aantal veteranenevenementen).

U kunt zich voor deze Veteranenpas afmelden, door telefonisch contact met ons op te nemen. Zie hiervoor de contactgegevens. Op het moment dat u zich afmeldt voor de Veteranenpas, verwijderen we ook uw gegevens die we voor dit doeleinde van u hebben verwerkt. 

Evenementen

Veteranen kunnen zich bij het Nederlands Veteraneninstituut aanmelden voor evenementen. Voor de organisatie van de evenementen deelt het Nederlands Veteraneninstituut persoonsgegevens met samenwerkende partijen. Met de samenwerkende partijen heeft het Nederlands Veteraneninstituut regels vastgesteld over de omgang met de persoonsgegevens.

De volgende partijen ontvangen gegevens van het Nederlands Veteraneninstituut:

 • Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Gemeentes
 • Ministerie van Defensie

De volgende gegevens hebben wij nodig voor de organisatie van evenementen, waaronder voor de Nationale Veteranendag, de ercouloir op 4 mei en de gemeentelijke veteranendagen:

 • Naam;
 • Militair registratienummer;
 • Missies;
 • Geslacht;
 • E-mail;
 • Telefoonnummer;
 • Detachement/vereniging.

Mijn NLVi

Om gebruik te maken van onze digitale dienstverlening dient u zich eerst te registreren. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om u de Mijn NLVi omgeving te kunnen bieden en bijbehorende dienstverlening te kunnen leveren. De gegevens die we van u nodig hebben voor de registratie van Mijn NLVi zijn:

 • Registratienummer;
 • E-mailadres;
 • Postcode;
 • Woonplaats.

Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens, totdat u zich bij ons uitschrijft. Nadat u zich uitschrijft verwijderen wij deze gegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat u gebruik kunt maken van onze volgende digitale dienstverlening:

 • Adreswijziging doorgeven;
 • Aanvragen van treinkaarten;
 • Ingaan op uitnodigingen voor reünies;
 • Ingaan op uitnodigingen voor bijzondere (bepaalde missies) evenementen voor veteranen.

Wanneer u gebruik maakt van (een van de bovenstaande vormen van) onze dienstverlening verwerken wij uiteraard meer gegevens van u. Deze gegevens bewaren we enkel zolang als nodig is om deze vorm van dienstverlening aan u te leveren.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en activiteiten. Wij sturen u deze nieuwsbrief maximaal één keer per maand per e-mail toe en gebruiken hiervoor uw e-mailadres (verplicht) en uw naam (optioneel). Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, wissen wij de gegevens van u die we hiervoor gebruiken.

Treinkaarten

Via Mijn NLVi, telefonisch of per e-mail, kunt u bij ons als veteraan een treinkaart aanvragen. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om uw aanvraag te verwerken. De gegevens die we van u nodig hebben voor de aanvraag van uw treinkaart zijn:

 • NAW-gegevens;
 • Registratienummer.

Het Nederlands Veteraneninstituut bewaart uw gegevens totdat uw treinreis is geweest. Uw factuurgegevens bewaren we maximaal 7 jaar, omdat dit op grond van financiële wetgeving is verplicht. Wij geven uw gegevens verder niet door aan de treinmaatschappij. Wij bewaren deze enkel in onze interne administratie.

Zilveren Roos

Via onze website kan er een Zilveren Roos worden aangevraagd. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om u de Zilveren Roos te kunnen leveren. De gegevens die we van u nodig hebben voor de aanvraag van de Zilveren Roos zijn:

 • Registratienummer;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Dienstperiode;
 • Krijgsmachtdeel;
 • Of u reeds eerder een Zilveren Roos heeft aangevraagd;
 • Benoeming relatie voor wie de Zilveren Roos wordt aangevraagd (er zijn hiervoor geen persoonsgegevens van de betreffende persoon nodig, de aanduiding van de relatie is voldoende);
 • Reden voor aanvraag van de Zilveren Roos.

Wij bewaren de gegevens die we van u opvragen in het kader van de Zilveren Roos totdat u bent overleden. Dit doen wij om bij te kunnen houden wie reeds een Zilveren Roos heeft ontvangen, en wie nog recht heeft op een Zilveren Roos.

Witte anjer

Via de website van de Nederlandse Veteranendag is het mogelijk om een witte anjer te bestellen. Voor de uitvoering van de verwerking verzamelen wij gegevens van u. De gegevens worden enkel verwerkt om uw verzoek uit te kunnen voeren. De gegevens die wij van u nodig hebben voor het bestellen van een witte anjer zijn: 

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens;
 • Betaalgegevens.

Foto’s op evenementen

Het Nederlands Veteraneninstituut organiseert activiteiten en evenementen voor veteranen. Op deze activiteiten/evenementen worden foto’s gemaakt. Het doel van de foto’s is erkenning en waardering voor veteranen. De grondslag voor de verwerking is gerechtvaardigd belang. Mocht u niet willen dat er foto’s van u worden gemaakt, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene telefoonnummer.

Interviewcollectie Nederlandse Veteranen

De interviewcollectie bestaat uit geluidsopnames van interviews met Nederlandse veteranen die hebben deelgenomen aan een of meer oorlogen, gewapende conflicten of vredesmissies. Veteranen kunnen hiervoor benaderd worden of zichzelf aanmelden. De geïnterviewde kan zelf bepalen of, en zo ja welke restricties worden opgelegd aan het gebruik van het interview. Voor de interviewcollectie worden persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming van de geïnterviewde veteraan. De volgende persoonsgegevens worden verzameld voor de interviewcollectie:

 • Naam;
 • Dienstverband;
 • Krijgsmachtsdeel;
 • Veteranenpasnummer;
 • Rang en functie;
 • Naam missie/conflict;
 • Periode van uitzending.

De grondslag voor de opname in en gebruik van de interviewcollectie is toestemming. Het doel van de interviewcollectie is het vergroten van de bekendheid met inzetervaringen en de gevolgen daarvan en – in het verlengde daarvan – het bevorderen van erkenning en waardering voor veteranen. Het Nederlands Veteraneninstituut bewaart de interviewcollectie zonder einddatum. Op grond van de Veteranenwet en het Veteranenbesluit is de interviewcollectie van grote historische en wetenschappelijke waarde die niet verloren mag gaan.

Wetenschappelijk onderzoek

De minister bevordert de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek op grond van artikel 10 Veteranenwet en artikel 16 Veteranenbesluit. Wetenschappelijk onderzoek helpt veteranen en hun gezinnen onder meer met uitzend gerelateerde problematiek en het verkrijgen van de meest geschikte zorg. Het Nederlands Veteraneninstituut voert onderzoeken uit op eigen initiatief en in opdracht van het Ministerie van Defensie. Veteranen kunnen worden benaderd per post om mee te doen aan onderzoeken. Wij gebruiken de persoonsgegevens uit ons interne veteranen-bestand alleen voor het benaderen van veteranen, niet voor het uitvoeren van het onderzoek. Mocht u helemaal niet benaderd willen worden, dan kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens bovenaan de pagina.

Veteranen vertellen

Via de website https://www.veteranenvertellen.nl/ is het mogelijk om geluidsopnames van interviews te beluisteren. Dit is enkel mogelijk na het aanmaken van een account.

De accountgegevens zijn niet zichtbaar voor het Nederlands Veteraneninstituut. Er worden ook geen persoonsgegevens verwerkt door het Nederlands Veteraneninstituut voor de website.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Oud-medewerkers Defensie

Op grond van toestemming verkrijgt het Nederlands Veteraneninstituut de NAW- gegevens vanuit het Ministerie van Defensie zodra de actief dienende veteraan van in werkelijk dienst naar uit werkelijk dienst gaat. De gegevens die wij verkrijgen zijn:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats.

De gegevens worden gebruikt om de veteraan een brief te sturen waarin we uitleggen welke diensten we aanbieden en hoe daar gebruik van kan worden gemaakt. Indien u niet in het bezit bent van een veteranenpas en ook niet wilt dat wij uw gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen, zie hiervoor de contactgegevens.

Draaginsigne gewonden

Via onze website kan er een formulier worden gedownload dat kan worden ingevuld voor de aanvraag van het Draaginsigne Gewonden. De gegevens die we nodig hebben van de veteraan op wie de aanvraag ziet, zijn:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum, -land en -plaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Veteranenpasnummer.

Over de periode van de verwonding van de veteraan hebben wij de volgende informatie nodig:

 • Rang en functie;
 • Krijgsmachtdeel;
 • Onderdeel/eenheid;
 • Standplaats/inzetgebied;
 • Naam missie/conflict;
 • Periode van uitzending.

Over de verwonding hebben wij de volgende informatie nodig:

 • Oorzaak van de verwonding;
 • Omschrijving, datum en locatie van de verwonding;
 • Gegevens van de getuigen van de verwonding;
 • Gegevens van de directe commandant van de veteraan;
 • Wijze en duur van de behandelingen van de verwonding;
 • Contactgegevens van de huidige behandelaar;
 • Informatie over een eventueel ontvangen militair invaliditeitspensioen;
 • Kopieën van eventuele documenten die u beschikt (zoals een proces verbaal, getuigenverklaring of medische verklaring).

Aanvullend hebben wij van actief dienende militairen de volgende gegevens nodig:

 • Huidige rang;
 • Militair reg. Nr./werknemer ID-nr.;
 • Operationeel commando;
 • Wapen/dienstvak/onderdeel.

Indien het Draaginsigne Gewonden niet wordt aangevraagd door de Veteraan zelf, hebben wij van de aanvrager nog de volgende gegevens nodig:

 • Naam;
 • Rang/titel;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Alle gegevens die wij verwerken in het kader van het Draaginsigne Gewonden worden verwerkt door het Ministerie van Defensie, het Nederlands Veteraneninstituut en de leden van de Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden (CADIG). De informatie wordt tussen deze partijen gedeeld op basis van uw toestemming. De gegevens van de aanvrager van het Draaginsigne verwerken wij ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast vragen wij ook om uw toestemming voor het verder aanvullen van de gegevens met informatie die beschikbaar is bij betrokken medische instanties, voor zover dit nodig is voor de beoordeling van de aanvraag.

Het Nederlands Veteraneninstituut bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door het Ministerie van Defensie of de CADIG.

Veteraan in de Klas

Veteraan in de Klas is een educatieprogramma van het Nederlands Veteraneninstituut. De grondslag voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is de uitvoering van het Veteranenbeleid en met name de maatschappelijke erkenning en de waardering van veteranen. Het doel is het inzetten van vrijwilligers voor het educatieve programma. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk met een maximale termijn van twee jaar.

Wat zou jij beslissen?

‘Wat zou jij beslissen?’ is een onderdeel van het educatieve programma Veteraan in de Klas. Via onze website is het mogelijk om dilemma’s te downloaden.

Andere educatieve activiteiten 

Naast het programma ‘Veteraan in de Klas’ en ‘Wat zou jij beslissen?’ worden er door het Nederlands Veteraneninstituut verschillende educatieve activiteiten georganiseerd. Ieder jaar wordt begin juni een speciale les Nieuwsbegrip over veteranen aangeboden aan alle geabonneerde scholen. Verder zijn we aanwezig op onderwijsbeurzen. De persoonsgegevens die hiervoor worden verwerkt zijn persoonsgegevens van de contactpersonen bij de scholen:

 • naam;
 • telefoonnummer;
 • emailadres.

Veteranenportaal

Het Veteranenportaal is een eigen digitale omgeving op het internet voor veteranen. Met het portaal kunnen veteranen met een hulpvraag en die door het Veteranenloket worden begeleid zijn of haar eigen zorgdossier beheren. Het helpt de veteraan regie te nemen over zijn hulpvraag. In het portaal kan de veteraan veilig een eigen medisch dossier aanleggen en apps vinden die het zorgproces ondersteunen. En de veteraan bepaalt zelf wie er in zijn documenten meekijkt. De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is toestemming. Op onze website is een link te vinden waarmee het mogelijk is om een account te maken voor het Veteranenportaal.

Webformulieren

Via onze website is het mogelijk om verschillende webformulieren in te vullen. De persoonsgegevens die worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het specifieke doel. Wij verwijderen de persoonsgegevens zodra het doel is bereikt. De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

Postactieve passen

In opdracht van het Ministerie van Defensie verwerken wij persoonsgegevens voor de verstrekking van postactieven passen. De pas is bestemd voor gewezen militairen, niet zijnde veteraan, en burgerlijke ambtenaren van Defensie die ten minste zes jaar tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord dan wel een vaste aanstelling als burgerlijk ambtenaar bij Defensie hebben gehad. Met behulp van de pas behouden zij de band met de organisatie waar zij jarenlang deel van uitmaakten. Deze aanvraag dient te worden verzonden naar het voor u van toepassing zijnde Defensieonderdeel.

Dienstslachtofferpas

De dienstslachtofferpas is bedoeld voor werknemers die geen veteraan zijn en tijdens de dienst gehandicapt zijn geraakt. Met deze pas kunt u in binnen- en buitenland aantonen dat u door de uitoefening van de militaire dienst gehandicapt bent geraakt. Voor de vestrekking van de pas verzamelt het Nederlands Veteraneninstituut persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) om te verifiëren of u in aanmerking komt voor een dienstslachtofferpas. Voor het aanvragen van een dienstslachtofferpas verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • NAW-gegevens;
 • Militair registratienummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Pasfoto; 
 • Periode van dienst;
 • Krijgsmachtdeel. 

Zorg- en dienstverlening van het Nederlands Veteraneninstituut

Veteranenloket

Het Veteranenloket biedt u toegang tot bestaande zorg- en dienstverlening van het Nederlands Veteraneninstituut. Het doel van deze zorgverlening is om veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers met een dienst gerelateerde aandoening, te begeleiden naar en zo goed en zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft worden bepaalde (bijzondere) persoonsgegevens van u verzameld.

Zorgcoördinatie 

Indien u behoefte heeft aan hulpverlening zal u in contact worden gesteld met een zorgcoördinator. De zorgcoördinator werkt in dienst van het Nederlands Veteraneninstituut. 

Immateriële zorg

Indien maatschappelijke hulp voor u gewenst is, kan de afdeling zorgcoördinatie u doorverwijzen naar de afdeling maatschappelijk werk. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw (bijzondere) persoonsgegevens met deze hulpverleners worden gedeeld. Uiteraard worden uw persoonsgegevens slechts gedeeld indien u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Materiële zorg

Indien u een blijvende beperking hebt opgelopen wat in verband staat met de uitvoering van de militaire dienst, kunt u mogelijk aanspraak maken op verschillende uitkeringen, vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen. Uw zorgcoördinator zal u informeren indien en hoe u mogelijk in aanmerking komt voor materiele zorg. Er zijn verscheidene instanties die bepalen of u in aanmerking komt voor materiele zorg. Voor de afhandeling van uw materiele zorgvraag is het daarom noodzakelijk dat uw (bijzondere) persoonsgegevens worden gedeeld met deze instanties. Uiteraard worden uw persoonsgegevens slechts gedeeld indien u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. 

Ketensamenwerking

Tien kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen werken samen, om u de zorg te kunnen bieden waar u behoefte aan heeft, in het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV). Het doel van deze ketensamenwerking is om veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde en psychosociale problemen overal in Nederland de gepaste zorg te kunnen bieden.

Trainingen

Het Nederlands Veteraneninstituut biedt de mogelijkheid om trainingen te volgen voor personen die werkzaam zijn in onze doelgroepen. Delen van deze trainingen kunnen worden gegeven via een online leeromgeving. Voor aanmelding van deze trainingen zullen wij de benodigde gegevens van u vragen.  

Zelfhulptest

Op onze website bieden wij een zelfhulptest aan. Deze zelfhulptest kan worden doorlopen door veteranen of door aan hen gerelateerde personen (zoals familieleden, collega’s of een partner). Het doel van deze zelfhulptest is om de veerkracht van de veteraan vast te stellen, tijdig en accuraat de aanwezigheid van klachten te detecteren en de noodzaak voor professionele ondersteuning te onderzoeken en het bieden van het juiste advies en relevante toeleiding in aansluiting hierop. In deze zelfhulptest worden vragen gesteld over wat er is gebeurd, wat de relatie van de veteraan is tot deze gebeurtenis en het gedrag dat naar aanleiding hiervan door de veteraan wordt vertoond. Wanneer u de zelfhulptest doorloopt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Telefoonnummer (optioneel);
 • E-mailadres (optioneel);
 • IP-adres;
 • Antwoorden op vragen in de zelfhulptest;
 • Advies van de zelfhulptest;
 • Cookie ID.

De resultaten van deze test worden op beveiligde servers van het Veteranenloket opgeslagen en behalve de beheerder van de servers, kan hier niemand zonder uw voorafgaande toestemming bij. Beheerders van de servers zijn door de Veiligheidsdiensten gescreend op hun integriteit. De antwoorden en het advies verwerken wij ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten, namelijk het doorlopen van zelfhulptest. Aan het einde van de zelfhulptest wordt u de mogelijkheid geboden om een herinnering te ontvangen voor het over twee weken nogmaals invullen van de zelfhulptest, of om een medewerker van Het Veteranenloket contact met u op te laten nemen, of om de antwoorden en het advies naar uzelf toe te sturen, of om naar andere mogelijk voor u relevante websites te worden doorverwezen of om de zelfhulptest af te sluiten. Deze gegevens verwerken wij dan op basis van uw toestemming. Hierbij hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Herinnering per e-mail of sms:

Als u ervoor heeft gekozen om per e-mail of sms over twee weken nogmaals een herinnering te ontvangen voor het invullen van de zelfhulptest, bewaren we de antwoorden op de zelfhulptest en het advies samen met uw e-mailadres of telefoonnummer nog drie weken nadat u deze aanvraag hebt gedaan (één week nadat we u de herinnering hebben toegestuurd). Dit doen we zodat u over twee weken een deel van de vragen niet nog eens hoeft in te vullen.

 • Mijn antwoorden en advies versturen:

Als u ervoor heeft gekozen om de antwoorden en het advies naar uzelf toe te sturen wissen wij uw antwoorden, advies en het door u hiervoor opgegeven e-mailadres direct nadat de e-mail met uw antwoorden en advies is verzonden.

 • Contact met een medewerker van het Nederlands Veteraneninstituut:

Wanneer u ervoor kiest om een medewerker van het Veteranenloket contact met u op te laten nemen, worden aan onze medewerker uw antwoorden en advies toegestuurd samen met uw e-mailadres (verplicht), uw telefoonnummer (optioneel) en verdere inhoud van uw bericht. Uw antwoorden en advies van de zelfhulptest wissen wij in dat geval samen met uw contactgegevens nadat deze medewerker contact met u heeft opgenomen en uw zorgvraag is afgehandeld.

 • Overige opties:

Als u er enkel voor kiest om naar andere mogelijk voor u relevante websites te worden doorverwezen, of om de zelfhulptest af te sluiten, of als u geen verdere vervolgacties kiest maar enkel de pagina afsluit, worden uw antwoorden en advies meteen hierna gewist.

 

Checkpoint Online

Prikbord Online
Op onze website is het mogelijk om een oproep te plaatsen door middel van een prikbord bericht. De persoonsgegevens die hiervoor worden verzameld, worden enkel gebruikt voor de uitvoering van het verzoek. Het Nederlands Veteraneninstituut beoordeelt het bericht en plaatst het bericht op de website. De volgende persoonsgegevens worden verzameld om het verzoek te beoorelen:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Trefpunt bericht;
 • Eventuele aanvullend beeldmateriaal.

Trefpunt Online
Op onze website is het mogelijk om je verhaal en foto’s van evenementen te delen met het Nederlands Veteraneninstituut. Wij beoordelen de content en plaatsen het bericht op de website. De persoonsgegevens die hiervoor worden verzameld, worden enkel gebruikt voor de uitvoering van het verzoek. Bij het plaatsen van de content houden wij rekening met de privacy van anderen op het beeldmateriaal. Het Nederlands Veteraneninstituut beoordeelt het bericht en plaatst het bericht op de website. De volgende persoonsgegevens worden verzameld om het verzoek te beoordelen:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Trefpunt bericht;
 • Eventuele aanvullend beeldmateriaal.

Welke beveiligingsmaatregelen neemt het Nederlands Veteraneninstituut met betrekking tot persoonsgegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Zo kunnen wij uw gegevens aan gemeenten verstrekken zodat u kunt worden uitgenodigd voor veteranendagen, herdenkingen of andere aan veteranen gerelateerde activiteiten.

Verder kunnen wij uw gegevens verstrekken aan dienstverleners die gegevens in onze opdracht verwerken:

 • ICT-dienstverleners;
 • Partijen die voor ons de mailings en drukwerk verzorgen;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw interesses (advertentiecookies);
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies).

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Google Analytics en Google Tag Manager

Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics en Google Tag Manager kunt u vinden in de Privacy Policy van Google. De gegevens die wij door middel van deze cookies verzamelen worden 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Advertentiecookies

Naast bovengenoemde cookies maken wij gebruik van de volgende advertentiecookies, om uw online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties:

 • Facebook Pixel (door deze cookie kunnen wij u gepersonaliseerde advertenties tonen, zie voor meer informatie de Privacy Policy van Facebook).
 • Linkedin (door deze cookie kunnen wij u gepersonaliseerde advertenties tonen, zie voor meer informatie de Privacy Policy van Linkedin).

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Social media buttons
Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze organisaties. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt. Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitter, LinkedInYoutube en Instagram welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw privacyrechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens bovenaan deze privacy- en cookieverklaring. Op basis van de privacywetgeving heeft u verder de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben: u heeft het recht om een overzicht te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Het laten corrigeren van fouten met betrekking tot uw persoonsgegevens: indien u van mening bent dat wij onvolledige of onjuiste persoonsgegevens van u verwerken, heeft u recht op verbetering of aanvulling van deze persoonsgegevens.
 • Het laten verwijderen van uw persoonsgegevens: In sommige gevallen kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn. 
 • Intrekken van uw toestemming: u heeft het recht om te allen tijden uw gegeven toestemming weer in te trekken.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben. Zo kunt u uw gegevens makkelijk doorgeven aan een organisatie van dezelfde soort dienst. U kunt ons ook vragen om uw gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere organisatie.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@nlveteraneninstituut.nl

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem contact met ons op via privacy@nlveteraneninstituut.nl. We zullen te allen tijde proberen om samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Het Nederlands Veteraneninstituut gebruikt Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

Het Nederlands Veteraneninstituut wil privacygevoelige informatie veilig uitwisselen. Daarom werken we vanaf 01-01-2021 met Zivver, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling.

Zivver versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via Zivver, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt Zivver met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Door voor Zivver te kiezen, kiest het Nederlands Veteraneninstituut voor de beste vorm van informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met de privacy van onze cliënten en relaties omgaan.

Lees meer over Zivver op www.zivver.nl.

Cookie-instellingen wijzigen

Door hieronder ‘Ik ga akkoord’ te selecteren, gaat u akkoord met het plaatsen van de cookies zoals hierboven omschreven