Veteranenloket

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijg je via het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut. Dat is sinds 2014 formeel verankerd in de Veteranenwet.

Het Veteranenloket biedt toegang tot zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Nederlands Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer.

Het Veteranenloket geeft ook toegang tot begeleiding, advies en ondersteuning door bijvoorbeeld een zorgcoördinator, een buddy voor de veteraan of een coördinator voor het thuisfront.

Navigeer direct naar...

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Bel 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl

Er vindt momenteel onderhoud plaats aan Mijn Vi. Stuur je (aan)vraag via de mail naar ons toe, dan helpen we je z.s.m. verder.

Het Veteranenloket is er ook voor jou tijdens het coronavirus. Je kunt verschillende emoties en reacties ervaren vanwege de ingrijpende maatregelen die nu gelden in Nederland. Het is begrijpelijk dat je dit soort reacties nu ervaart. Heb je een hulpvraag? Ook in deze tijd is het Veteranenloket er voor jou als veteraan.

Heb je het gevoel dat je na je uitzending niet meer de oude bent? Doe de test en bekijk welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

Het LZV is een samenwerking van elf kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen gericht op zorgprofessionals.

LZV Vlag

Het Veteranenloket is powered by