Missies

Bij een militaire missie stuurt Defensie militairen naar het buitenland om de vrede te herstellen of (escalatie van) een conflict te voorkomen.

De Verenigde Naties (VN) mandateert de militaire missies en voert ze uit. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de Europese Unie (EU) doen dat ook, doorgaans met VN-mandaat.

Er zijn grofweg drie soorten militaire missies die – naast inzet tijdens een oorlog – recht geven op de veteranenstatus:

– waarnemingsmissies
– vredeshandhavende missies
– vredesafdwingende missies

missie-afghanistan-veteranen