Missies

Bij een militaire missie stuurt Defensie militairen naar het buitenland om de vrede te herstellen of (escalatie van) een conflict te voorkomen.

De Verenigde Naties (VN) mandateert de militaire missies en voert ze uit. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de Europese Unie (EU) doen dat ook, doorgaans met VN-mandaat.

In de Veteranennota staat welke missies recht geven op de veteranenstatus. Er zijn grofweg drie soorten militaire missies die – naast inzet tijdens een oorlog – hier recht op geven:

  • waarnemingsmissies
  • vredeshandhavende missies
  • vredesafdwingende missies
Bekijk hier onze publicaties over missies
nederlandse militairen op missie in afghanistan