Inrichting van de organisatie

Deel dit bericht:
De medewerkers van het Nederlands Veteraneninstituut zetten zich dagelijks in voor veteranen, zodat veteranen vanuit de samenleving het respect en de dankbaarheid voelen die zij verdienen

Het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) is gevestigd in Doorn en opgericht op 1 januari 2021. Lees hier meer over de geschiedenis van het NLVi.

nederlands-veteraneninstituut

Sindsdien is Brigadegeneraal der Rijdende Artillerie Paul Hoefsloot aangetreden als directeur-bestuurder. Voormalig staatssecretaris van Defensie Jack de Vries is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Veteraneninstituut.

Het Nederlands Veteraneninstituut heeft daarnaast een directieraad. Ook heeft het een aantal lijnafdelingen, waarvan de managers zitting hebben in de directieraad, te weten:

  • Erkenning en Waardering
  • Zorgcoördinatie
  • Maatschappelijk Werk, Preventie & Nazorg
  • Expertisecentrum
  • Bedrijfsvoering

Ook zijn er stafafdelingen, zoals het Veteranenloket, de afdeling Control, het bestuurssecretariaat en de afdeling Ketenzorg, Innovatie en Kwaliteit. In deze laatste afdeling is het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) ondergebracht. De voorzitter van het LZV heeft zitting in de directieraad.

 

Organogram Nederlands Veteraneninstituut

Vrijwilligers

Het Nederlands Veteraneninstituut kan zijn taken en diensten uitoefenen mede dankzij ruim 450 vrijwilligers. Dagelijks zetten vrijwilligers zich in als ‘Veteraan in de Klas’, geestelijk verzorger, voorlichting- of thuisfrontvrijwilliger bij lokale en nationale veteranendagen, reünies en herdenkingen of als nuldelijnshelper die veteranen laagdrempelige ondersteuning en begeleiding biedt waar nodig. Het Nederlands Veteraneninstituut zou zonder zijn vrijwilligers zijn missie niet kunnen volbrengen en is trots op hun inzet en bijdrage.

Partners

Het Nederlands Veteraneninstituut voert in opdracht van het Ministerie van Defensie het veteranenbeleid uit. Ook is het Nederlands Veteraneninstituut in opdracht van het Nationaal Comité Veteranendag belast met de uitvoering van de Nederlandse Veteranendag. Om deze twee hoofdtaken te kunnen uitvoeren, werken we samen met vele partners. Meer over partners van het Nederlands Veteraneninstituut.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij het Nederlands Veteraneninstituut vinden wij het belangrijk dat wij een belangrijke rol spelen in en bijdragen aan het realiseren van een duurzame samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderdeel van onze filosofie en passen wij zoveel mogelijk toe in onze bedrijfsvoering. Lees meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het NLVi.

Planning

In het strategisch plan hebben we onze doelen voor de periode 2023-2026 omschreven. Jaarlijks werken we dit uit in een jaarplan voor de organisatie. In het bestuursverslag leggen we verantwoording af over de resultaten van afgelopen jaar. Je vindt deze documenten op de pagina beleid en verantwoording.