Organisatie

Inrichting van de organisatie.

De medewerkers van het Nederlands Veteraneninstituut zetten zich dagelijks in voor veteranen, zodat zij het respect en de dankbaarheid vanuit de samenleving voelen die zij verdienen.

nederlands-veteraneninstituut

Het Nederlands Veteraneninstituut is gevestigd in Doorn en opgericht op 1 januari 2021. Sinds dien is Brigadegeneraal Paul Hoefsloot aangetreden als directeur-bestuurder. Voormalig staatssecretaris van Defensie Jack de Vries is voorzitter van de Raad van Toezicht.

Inrichting
Het Nederlands Veteraneninstituut heeft een raad van toezicht, een directeur-bestuurder en een directieraad. Ook heeft het een aantal lijnafdelingen, waarvan de managers zitting hebben in de directieraad, te weten:

  • Erkenning en Waardering
  • Zorgcoördinatie
  • Maatschappelijk Werk, Preventie & Nazorg
  • Expertisecentrum
  • Bedrijfsvoering

Daarnaast zijn er stafafdelingen, zoals het Veteranenloket, de afdeling Control, het bestuurssecretariaat en de afdeling Ketenzorg, Innovatie en Kwaliteit. In deze laatste afdeling is het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) ondergebracht. De voorzitter van het LZV heeft zitting in de directieraad.

Vrijwilligers
Het Nederlands Veteraneninstituut kan haar taken en diensten uitoefenen mede dankzij haar ruim 450 vrijwilligers. Dagelijks zetten vrijwilligers zich in als ‘Veteraan in de Klas’, geestelijk verzorger, voorlichting- of thuisfront vrijwilliger bij lokale en nationale veteranendagen, reünies en herdenkingen of als nuldelijnshelper die veteranen laagdrempelige ondersteuning en begeleiding biedt waar nodig. Het Nederlands Veteraneninstituut zou zonder haar vrijwilligers haar missie niet kunnen volbrengen en is trots op hun inzet en bijdrage.