Opdrachtgevers en samenwerkingspartners

Deel dit bericht:
Het Nederlands Veteraneninstituut werkt samen met vele partners

Het Nederlands Veteraneninstituut voert in opdracht van het Ministerie van Defensie – en met de Veteranenwet en het Veteranenbesluit als kaders – het veteranenbeleid uit.  Ook is het Nederlands Veteraneninstituut in opdracht van het Nationaal Comité Veteranendag belast met de uitvoering van de Nederlandse Veteranendag. Om deze twee hoofdtaken te kunnen uitvoeren, werken we samen met vele partners.

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie stelt het veteranenbeleid vast en financiert de diverse beleidsinitiatieven die erop gericht zijn dat veteranen die zich voor Nederland hebben ingezet zich erkend en gewaardeerd voelen en – indien nodig – ondersteuning of zorg ontvangen. De wettelijke basis hiervoor is sinds 2012 de Veteranenwet die is uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur, het zogeheten Veteranenbesluit. dat medio 2014 van kracht is geworden.

We werken samen met o.a. de Inspecteur der Veteranen, NIMH, MGGZ, DCBMW, NLDA, TOS, GV, veteranenbureaus en – functionarissen, DCHR, etc.

Nationaal Comité Veteranendag

Het Nationaal Comité Veteranendag is in 2005 ingesteld en stelt zich tot doel de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van Defensie, het bedrijfsleven, de media, het veteranendomein en gemeenten en heeft meerdere maatschappelijke partners. Het comité heeft vier concrete opdrachten: het jaarlijks laten organiseren van een landelijke Nederlandse Veteranendag, het laten voeren van een bijbehorende publiekscampagne, het laten organiseren van educatieve activiteiten en het laten uitvoeren van overige activiteiten die bijdragen aan het behalen van het hoofddoel. Tot 2021 had het comité de beschikking over een eigen uitvoerende organisatie, maar deze is op 1 januari 2021 opgegaan in het Nederlands Veteraneninstituut.

Vfonds

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen (vfonds) werkt aan erkenning en waardering voor veteranen en andere geüniformeerden, het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herdenken en gedenken aan de slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid. Dat doet het vfonds door het geven van financiële ondersteuning aan ongeveer 200 grotere en kleinere activiteiten per jaar die deze doelen ondersteunen. Hiertoe hoorde bijvoorbeeld het vieren van ’75 Jaar Vrijheid’, maar ook het mogelijk maken van culturele producties, zoals de film ‘De slag om de Schelde’, concerten en tentoonstellingen. Het vfonds heeft een vaste relatie met het Nationaal Comité Veteranendag ter ondersteuning van diens activiteiten.

BNMO

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) is de onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex)militairen, politieagenten of andere geüniformeerde professionals en hun families. De vereniging is gesprekspartner van onder meer het Ministerie van Defensie, organiseert regionale activiteiten, brengt het magazine de Kareoler uit en verzorgt in samenwerking met het Nederlands Veteraneninstituut tal van activiteiten voor haar leden.

Politie, Brandweer en Ambulance

Wij bieden op verzoek van de Nationale Politie, een aantal regio’s van de Brandweer en voor de Ambulancedienst informatie, advies en ondersteuning voor diverse  loket- en intakediensten bij werkgerelateerde psyosociale klachten.

Ministerie van VWS

Namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bieden wij maatschappelijk werk aan Stichting 1940-1945 en Stichting Pelita.

Stichting Pelita

Stichting Pelita zet zich in voor mensen afkomstig uit voormalig Nederlands-Indië. Oorspronkelijk is de stichting opgezet voor hulpverlening aan getroffenen van de oorlog met Japan (1941-1945) en van de Bersiap-periode (1945-1946). De stichting vervult een officiële functie bij het aanvragen van een uitkering bij de Pensioen- en Uitkeringsraad. Vanaf 2012 wordt het maatschappelijk werk voor Indische en Molukse oorlogsgetroffenen uitgevoerd door het Nederlands Veteraneninstituut (voorheen door Stichting de Basis) met ervaren maatschappelijk werkers die gespecialiseerd zijn in de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden.

Stichting 1940-1945

Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945. Vanaf 2012 wordt het maatschappelijk werk voor deze doelgroep uitgevoerd door het Nederlands Veteraneninstituut (voorheen door Stichting de Basis) met ervaren maatschappelijk werkers, die gespecialiseerd zijn in de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden. De maatschappelijk werkers weten dat de oorlog in het leven van mensen nu nog kan doorspelen en zij beschikken over ruime kennis van de wetgeving voor oorlogsgetroffenen (WBP, WUV en WUBO). Meer informatie over Stichting 1940-1945 vindt u hier.

Stichting Waardering Erkenning Politie

De Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) richt zich op het ondersteunen van collegiale initiatieven van, voor en door politiemensen.  Centraal staat het verstevigen en vergroten van het gevoel van erkenning en waardering bij politiemensen zelf. Wij werken samen met WEP op diverse gebieden zoals trainingen, bijeenkomsten en accommodatie. WEP is gevestigd in het gebouw van het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn.