Beleid, feiten en cijfers

Deel dit bericht:
Lees meer over de veteranenstatus, het aantal veteranen en het veteranenbeleid in Nederland.

Veteranenstatus

Wanneer ben je veteraan? Het ministerie van Defensie heeft vastgelegd in welke gevallen een persoon de veteranenstatus krijgt.

Onderscheidingen en eretekens - het draaginsigne veteranen

Hoeveel veteranen zijn er in Nederland?

De afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het ministerie van Defensie kijkt ieder jaar naar de ontwikkeling van het aantal veteranen in Nederland. Bekijk hieronder het overzicht van 2024.

1. Aantal veteranen in 2024

Hoeveel veteranen zijn er in Nederland? Op 1 januari 2024 stond het totale aantal veteranen op 100.800. Van dit aantal zijn 76.000 veteranen postactief, 24.800 zijn in werkelijke dienst.

2. Aantal veteranen per missie

In onderstaande tabel kun je het huidige aantal veteranen per missie bekijken.
Het totale aantal veteranen is minder geworden. Dit komt door het overlijden van veteranen en doordat er een kleiner aantal nieuwe veteranen bij is gekomen.

Belangrijk om te weten: in 2012 is de definitie van veteraan veranderd. Veteranen in werkelijke dienst, met relevante inzet, kregen nu ook de veteranenstatus. Dit betekende dat vanaf 2012 het aantal veteranen van vredesmissies toenam.

Tabel met aantal veteranen per jaar en per missie

3. Leeftijd van veteranen

In onderstaande grafiek zie je het aantal veteranen per leeftijdscategorie. De grootste groep veteranen heeft een leeftijd van 41 tot en met 50 jaar. De gemiddelde leeftijd van een veteraan is 53,2 jaar.
Er wordt in deze grafiek uitgegaan van een totaal aantal van 92.300 veteranen. Sommige veteranen wonen in het buitenland en staan niet meer geregistreerd in het GBA. Dit geldt op dit moment voor 8500 veteranen. 

Aantal veteranen per leeftijdscategorie in 2024

Veteranennota

Wil je meer feiten en cijfers over veteranen en het veteranenbeleid lezen? Bekijk dan de meest recente Veteranennota.

Veteranenspeld