Cambodja

24 november 2014
Deel dit bericht:
VN-operatie waaraan Nederland in de jaren 1992-1993 een belangrijke bijdrage leverde.

Cambodja was in de jaren zeventig  zwaar getroffen door het schrikbewind van de Rode Khmer en een daarop volgende burgeroorlog. In 1991 kwam het tot een wapenstilstand, waarna de VN twee vredesmissies ging uitvoeren. De eerste (UNAMIC) had als belangrijkste taken het toezicht houden op het staakt-het-vuren en het mijnenvrij maken van vitale gebieden. De tweede VN-operatie (UNTAC) moest  toezicht houden op de terugkeer van vluchtelingen, de strijdgroepen ontwapenen en vrije verkiezingen organiseren.

  • 2661
    Uitgezonden Nederlandse militairen
  • 1
    Bronzen kruis
  • 2
    Omgekomen Nederlandse militairen
Missie_cambodja_untac
Foto's: NIMH

In eerste instantie stelde Nederland in 1992 een paar dozijn in het opruimen van explosieven gespecialiseerde militairen van marine en landmacht beschikbaar.

Vervolgens werd, eveneens in 1992, een bataljon mariniers beschikbaar gesteld, ondersteund door een luchtmachtdetachement met transportvliegtuigen en helikopters. In totaal zouden drie opeenvolgende mariniersbataljons in Cambodja aan de slag gaan. Voorts werden, zowel in Cambodja zelf als in Thailand, landmacht-militairen ingezet voor vrachtafhandeling ten behoeve van de VN-operatie.

De mariniers kregen een uitgestrekte sector aan de Thais-Cambodjaanse als operatiegebied toegewezen. Het inkwartieren, ontwapenen en demobiliseren van de verschillende strijdgroepen leverde problemen op. Het begeleiden van terugkerende vluchtelingen, de grensbewaking en het verbeteren van de infrastructuur verliepen een stuk beter. Spanningen waren er onder andere met de Rode Khmer. Desondanks verliepen de verkiezingen uiteindelijk goed, zodat de militairen op een redelijk geslaagde missie konden teruggezien. Nederland leverde vervolgens nog tot in 2000 een bescheiden personele bijdrage aan het Cambodian Mine Action Centre.

Leestips

Meer lezen over de inzet in Cambodja?

In het overzicht staan alle missies in Cambodja. Klik op de missie voor meer informatie.

missie_cambodja