ECMM / EUMM (1991-2007)

4 januari 2016
Deel dit bericht:
European Community Monitoring Mission (ECMM) / European Union Monitoring Mission (EUMM) (1991-2007)
  • 5.781
    Dagen
  • 518
    Uitgezonden Nederlandse militairen
  • 0
    Omgekomen militairen
Foto's NIMH

ECMM

Om toezicht te houden op het wankele bestand stuurde de EG waarnemers naar Slovenië. De European Community Monitoring Mission (ECMM) bestond aanvankelijk uit zo’n vijftig waarnemers. Om zich te onderscheiden droegen zij witte vrijetijdskleding, waardoor zij al snel de bijnaam ‘ijscomannen’ kregen. Het akkoord van Brioni hield niet lang stand. In de loop van juli 1991 verplaatste de strijd zich naar Kroatië en escaleerde tot een ware burgeroorlog. De EG vergrootte het aantal waarnemers en zette ze ook in Kroatië in. Een paar maanden later volgde Bosnië-Herzegovina, toen ook deze republiek bij de strijd betrokken raakte. In het eerste half jaar van de missie leverde Nederland als EG-voorzitter – naast bijna veertig waarnemers  – ook de staf en een deel van het ondersteunend personeel. In het begin beperkten de waarnemers zich tot observeren en rapporteren. Al snel speelden ze een bemiddelende rol, verzamelden gegevens over lokale verhoudingen en hielpen bij de evacuatie van vluchtelingen en gewonden. Eind 1991 bedroeg de omvang van de ECMM ruim driehonderd personen. In 1993 was dit aantal tot vierhonderd gestegen, van wie de helft waarnemer was en de rest staf- en ondersteunend personeel.

EUMM

In december 1995 maakte het Verdrag van Dayton een einde aan de Bosnische burgeroorlog. De rust keerde enigszins terug, maar aanwezigheid van de EU-waarnemers bleef geboden. Begin 1997 werd Nederland voorzitter van de Europese Unie (EU), de opvolger van de EG. Opnieuw leverde Nederland een half jaar lang staf- en ondersteunend personeel. De ‘reguliere’ Nederlandse bijdrage was tussen 1992 en 1998 gemiddeld vijftien militairen (inclusief verbindingspersoneel).

Door de verbeterde veiligheidssituatie bracht de EU het aantal waarnemers vanaf 2000 terug. Tegelijkertijd wijzigde de EU de naam van de missie in European Union Monitoring Mission (EUMM). In de daaropvolgende jaren richtte de EUMM zich voornamelijk op politieke ontwikkelingen en veiligheid, het monitoren van grensoverschrijdingen, interetnische aangelegenheden en de terugkeer van vluchtelingen. Eind 2007 kwam er een einde aan deze EU-waarnemersmissie.

Literatuur