Toekennen veteranenstatus

18 januari 2023
Deel dit bericht:
Wie wel en wie niet?

Het is een simpele vraag. Wie krijgt de veteranenstatus? Het antwoord is iets lastiger.

Een veteraan is ‘de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.’

 

Wie valt er wel onder en wie niet?  Met enige regelmaat melden zich groepen die ook de veteranenstatus willen. De minister bepaalt dit per inzet. Ministers willen de status niet al te veel oprekken, om de diepere betekenis ervan niet uit te hollen.

 

De discussie speelt opnieuw rond de Enhanced Forward Presence (eFP) in

Litouwen, langs de oostgrens van het NAVO-gebied. Voor veel militairen lag toekenning van de veteranenstatus voor de hand, het is immers een internationale missie in een riskante regio. Toch is het regeringsantwoord nee: eFP geldt als een verdedigingsoperatie binnen het NAVO-bondgenootschap en valt dus buiten de criteria voor de veteranenstatus.

 

Ook speelt de vraag of onze ‘cyber warriors’ ooit in aanmerking komen voor de veteranenstatus? Of vliegers en sensor operators van onbemande vliegtuigen? Fysiek misschien weinig riskant werk, maar wél psychisch belastend. De discussie over wie de veteranenstatus verdient, zal dus nog wel even doorgaan.