Van militair naar burger

7 september 2021
Deel dit bericht:
In cijfers. Militairen die de dienst verlaten.

Veteranen die de dienst verlaten, missen vaak de saamhorigheid, het teamwork en het gevoel dat er voor je wordt gezorgd. Toch vinden de meesten van hen (uiteindelijk) hun draai wel in de burgermaatschappij.

27%

van de veteranen zegt (veel) moeite te hebben gehad met de overgang naar de burgermaatschappij. Vooral veteranen jonger dan 50 vinden het lastig.

Werkeloos

Veteranen die tussen 1979 en 1987 de dienst verlieten, hebben relatief vaker periodes van werkloosheid gekend (40%). De minste werkloosheid komt voor bij veteranen die voor 1979 en na 2005 de dienst verlieten (respectievelijk 14% en 19%).

54%

van de veteranen kreeg tijdens zijn of haar sollicitatiegesprek een positieve reactie op de ervaring die ze bij Defensie hadden opgedaan. 5% kreeg hierop een negatieve reactie.

60%

van de veteranen ervaart geen problemen bij het vinden van een nieuwe baan.

70%

van de dienstverlaters ervaart zijn of haar nieuwe baan als een verbetering.

53%

van de veteranen verdient meer geld na het verlaten van Defensie.

Militairen die de dienst hebben verlaten, kiezen vooral voor banen in de techniek, zorg en welzijn en de publieke sector.

15%

van de veteranen zegt nog niet op zijn of haar plek te zitten, want: geen passende baan, het gevoel niet begrepen te worden, egoïsme in de samenleving, het ontbreken van kameraadschap of ziek/arbeidsongeschikt.