Nieuwe onderzoekswijzer erkenning en waardering

7 maart 2024
Deel dit bericht:
Maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen

Het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen is een hoofddoelstelling van het veteranenbeleid. Maar wat verstaan we eigenlijk onder erkenning en waardering? En hoe ervaren veteranen deze door de jaren heen?

militaire medailles

De onderzoekswijzer ‘maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen 2024’ geeft een overzicht van het onderzoek dat afgelopen jaren naar deze thema’s is gedaan en maakt duidelijk op welk gebied meer kennis nodig is.

Minderheid ervaart waardering

Samengevat kan gezegd worden dat uit de onderzoeken blijkt dat een meerderheid van de veteranen waardering belangrijk vindt, maar een minderheid deze ervaart. Hoe dichterbij de mensen staan die de waardering kunnen geven, hoe vaker deze wordt ervaren door veteranen. Dingen die afdoen aan het gevoel gewaardeerd te worden zijn:

  • onwetendheid over het werk dat ze gedaan hebben
  • oordelen over missies en maatschappelijke kritiek over handelen tijdens missies

Wat bijdraagt aan het zich gewaardeerd voelen is vooral oprechte (persoonlijke) belangstelling, maar ook lokale initiatieven en financiële voordelen.

Positief publiek

Een gebrek aan erkenning en waardering, of miskenning, kan bijdragen aan het ervaren van psychische problemen, zoals een morele verwonding. Ook al ervaren de meeste veteranen het niet (helemaal) zo, over het algemeen blijkt uit onderzoek dat het Nederlandse publiek positief over hen oordeelt en belangstelling zegt te hebben voor hun verhalen.