Samenwerking NLVi en Defensie op gebied van sport vastgelegd

22 september 2022
Deel dit bericht:
Sport als hulpmiddel voor veteranen en oorlogs- en dienstslachtoffers.

Het Nederlands Veteraneninstituut en Defensie hebben afspraken gemaakt over de samenwerking op het gebied van Invictus Games en Sport. Brigadegeneraal Laurens Jobse en directeur-bestuurder NLVi Brigadegeneraal Paul Hoefsloot ondertekenden op 20 september 2022 het convenant.

Sport als hulpmiddel

In het convenant zijn onder andere doelen inzichtelijk gemaakt betreffende Invictus sporten, het Invictus gedachtegoed en het samen aanlopen van de Invictus Games. Ook is de taakverdeling vastgelegd tussen Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) en het NLVi.

Gezamenlijk doel is sporten te stimuleren als hulpmiddel voor veteranen en oorlogs- en dienstslachtoffers om het leven op orde te houden of te krijgen. Het thuisfront (family & friends) speelt hierbij ook een belangrijke rol. Het convenant wordt ieder jaar bekeken en waar nodig bijgesteld.

Gedachtegoed

Na de Invictus Games 2018 nam het toenmalige Veteraneninstituut het uitdragen van het Invictus gedachtegoed op zich. Binnen het Nederlands Veteraneninstituut wordt deze rol voortgezet en krijgt Invictus-sport voortdurend aandacht.

Bij de ondertekening waren ook aanwezig Edwin de Wolf (Chef d’equipe Invictus Team NL) en kolonel der mariniers Stefan Nommensen (Chef de mission Invictus Team NL).