Veteran Under Construction

23 mei 2022
Deel dit bericht:
Verdediging proefschrift Yvon de Reuver.

Op 23 mei 2022 verdedigde Yvon de Reuver met succes haar proefschrift ‘Veteran under construction. Identification processes among Dutch veterans who served in military missions in Lebanon, Srebrenica, and Uruzgan.’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

 

draaginsigne_veteranen

Zij toont met haar studie aan dat de manier waarop veteranen maatschappelijke percepties over henzelf en hun missie ervaren, meespeelt in het identificeren als veteraan. Wat vooral een rol speelt, is het gevoel vergeten of (verkeerd) herinnerd te zijn, en maatschappelijke discussies over juist handelen gedurende de missie en over het nut van de missie. Die beïnvloeden de manier waarop veteranen zich laten zien in de maatschappij en versterkt hun onderlinge band.

Of een individu zich identificeert als veteraan wordt verder bepaald door het beeld dat diegene heeft van ‘de veteraan’ en of hij of zij zich daar al dan niet in herkent. In het tot stand komen van deze beelden spelen verschillende aspecten een rol, namelijk: de militaire context van de uitzending, het maatschappelijk debat tijdens en na de uitzending, en de tijd die is verstreken sinds de uitzending. In hoeverre men zich vereenzelvigt met deze typische voorstellingen ligt aan de persoonlijke context, die uiteraard kan veranderen door de tijd heen.

  • Lees de volledige publicatie
  • Lees het artikel ‘Veteraan niet alleen ziek, zwak en misselijk’ uit het Reformatorisch Dagblad van vrijdag 20 mei
  • Luister het interview met Yvon de Reuver op Radio 1 op maandag 23 mei 7.00 uur
  • Lees het artikel ‘Nederlandse veteranen voelen zich onbegrepen’ op Historiek.net