Veteraan Peter in erecouloir

21 april 2023
Deel dit bericht:
Veteraan Peter uit Raalte staat op 4 mei in de erecouloir op de Dam

Veteraan Peter (81) uit Raalte staat dit jaar in de erecouloir op de Dam. Als dienstplichtig marinier van 18 jaar oud is hij uitgezonden geweest in de jaren 60 tot 62 naar het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Oorspronkelijk komt hij uit Den Haag, tegenwoordig woont hij met zijn vrouw in Raalte. Daar wonen ook zijn zoon en schoondochter en twee kleinkinderen, Jesse en Eva. Op 2 juni 2023 organiseert hij een Anjerconcert voor alle veteranen uit de Gemeente Raalte, deze kunnen de veteranen samen met hun familie bijwonen.

veteraan_peter_erecouloir_4_mei

“Mijn hoofd zit dan vol gedachtes over iedereen die je liefhebt en die je mist”

Contact met het thuisfront

Wanneer hij terugdenkt aan zijn uitzending naar Nieuw-Guinea gaat het ook over het contact met het thuisfront. Hij vindt het een goede ontwikkeling dat het thuisfront tegenwoordig meer contactmogelijkheden heeft met militairen, maar ook met andere thuisfronters. “Wij ontvingen alleen luchtpost, die je na een lange tijd pas kon lezen. Midden in de jungle van Nieuw-Guinea kan je helaas niet zomaar brieven ontvangen. Je merkt pas wat je hebt gemist wanneer je na twee jaar thuiskomt. Ik heb nog steeds een doos staan met 70 brieven van mijn vader, moeder en mijn zussen. Daarvan heb ik er maar enkele gelezen.” Daardoor weet Peter waarom het zo belangrijk is dat het thuisfront goed wordt opgevangen wanneer een militair op uitzending gaat. “Hen bij elkaar brengen, zodat zij ook met elkaar kunnen praten. Zo weet de veteraan ook dat het thuis goed gaat en dat zij op steun kunnen rekenen.”

Belangrijk om op 4 mei te herdenken

Van huis uit heeft Peter elk jaar gemerkt hoe belangrijk het is om op 4 mei te herdenken. “Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ik geboren ben tijdens de oorlog. Bij ons thuis was 4 mei altijd het moment om stil te staan bij de slachtoffers.” Mede daardoor is hij er trots op dat hij dit jaar in de erecouloir staat. “Ook om te laten zien dat we met elkaar denken aan alle narigheid en de gevolgen van alle oorlogen. Juist nu is dat zo belangrijk, omdat het door Oekraïne zo dichtbij komt. Dat is naast de deur.”

1 / 1

Gezicht geven aan veteranen

Peter vindt het belangrijk dat er tijdens de herdenking veteranen op de Dam staan. “Het is een afspiegeling van waar al deze mannen en vrouwen in de wereld naartoe zijn gegaan. De maatschappij mag zien wat zij voor hun vaderland hebben gedaan.” Door samen met veteranen te herdenken, krijgen zij een gezicht. “Hopelijk worden zij daardoor nog meer gewaardeerd.” Uit ervaring weet Peter dat veteranen het gevoel van waardering ook krijgen. “Ik loop elk jaar mee tijdens de Veteranendag in Den Haag. Het is geweldig om daar met zoveel veteranen te lopen. Het is indrukwekkend dat toeschouwers speciaal voor ons komen en drie kwartier lang applaudisseren. Dan voel je op een ongelooflijke manier die waardering.”

Impact van twee minuten stilte

Tijdens het herdenken staat hij bij veel dingen stil. “Die minuten hebben zoveel impact. Eigenlijk alles wat je liefhebt en wat er niet meer is, daar denk ik dan aan. Familie, zoals de mensen die er nu zijn. Ik denk aan mijn kleinkinderen. Dan vraag ik mij af hoe het gaat wanneer ik er straks niet meer ben. Maar, natuurlijk ook aan die twee jaar dat ik op uitzending ben geweest, waar mensen zijn achtergebleven. Op dat moment zit je hoofd vol met allerlei gedachtes over iedereen die je liefhebt en die je mist.”

Erecouloir online

Lees meer verhalen van veteranen die dit jaar en eerdere jaren in de erecouloir staan.