Onze zorg, wat is er mogelijk?

Deel dit bericht:
Het LZV is een samenhangend zorgsysteem, of zorgketen. Dat betekent dat we cliënten binnen dit samenwerkingsverband alle mogelijke, beschikbare zorg kunnen bieden.
LZV beleid

Het LZV is een specifiek, op veteranenzorg gericht samenwerkingsverband van verschillende organisaties. Daardoor ontstaat een keten met ketenzorg. Die kan laagdrempelig zijn zoals met een adviesgesprek, of juist gespecialiseerd met behandeling en opname. In vaktermen wordt gesproken over een bundeling van nuldelijns, eerstelijns, en (gespecialiseerde) tweedelijns zorg. Binnen het LZV biedt de nulde lijn geestelijke verzorging, de eerste lijn maatschappelijk werk en de tweede lijn gespecialiseerde traumabehandelingen plus verslavingszorg en forensische psychiatrie.

Het LZV biedt zorg achter de toegangspoort van het Veteranenloket. Je kunt je niet rechtstreeks aanmelden bij het LZV.

Neem direct contact op met het Veteranenloket per telefoon op 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.

Bij een hulpvraag neemt een zorgcoördinator van het Veteranenloket zo snel mogelijk contact met je op. Daarna start een intake bij het LZV en mogelijk een zorgtraject. Dat hangt samen met de zwaarte van de klacht en jouw wensen natuurlijk.

In sommige situaties heb je onmiddellijk hulp nodig. Ga daarvoor naar het Veteranenloket, net als bij alle andere aanmeldingen voor zorg. Er staan altijd professionele hulpverleners klaar om samen met jou direct een passende oplossing te zoeken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Acute hulp tijdens kantooruren

Is er sprake van een crisissituatie tijdens kantooruren, dan brengt het Veteranenloket je direct in contact met een maatschappelijk werker van het LZV. In overleg met de maatschappelijk werker wordt het vervolgtraject bepaald.

Acute hulp buiten kantooruren

Is er sprake van een crisissituatie buiten kantooruren, ook dan bel je met het Veteranenloket. Voor acute hulp wordt in overleg de crisisdienst in jouw regio ingeschakeld. Een maatschappelijk werker van het LZV begeleidt het traject (telefonisch) tot en met het moment waarop de juiste oplossing voor de crisis is gevonden.

Contact met het Veteranenloket

Bel met het Veteranenloket via 088 334 00 00 of e-mail naar info@veteranenloket.nl.

Het LZV biedt zorg aan veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. De zorgvragen moeten wel een relatie hebben met een uitzending. Neem bij twijfel altijd contact op met het Veteranenloket.

Relaties van veteranen kunnen indirect ook te maken krijgen met de gevolgen van een uitzending. Daarom kunnen ook zij informatie, advies en psychische hulp ontvangen. Neem hiervoor contact op met het Veteranenloket.

Ja natuurlijk, het LZV biedt bij een groot deel van de hulpvragen vooral advies en informatie. Bij zwaardere klachten kan dat ook, waarbij een eventueel zorgtraject in overleg wordt bepaald. Ook relaties kunnen aankloppen voor informatie en advies.

Jazeker, het LZV is wettelijk verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw gegevens. Jij bepaalt wat er met jouw gegevens gebeurt, dat hoort ook bij de veiligheid van het LZV.

Als dat makkelijker of gewoon vertrouwd voor je is, kun je bij klachten in relatie met je uitzending uiteraard ook gewoon naar je huisarts. Wij willen vooral dat je hulp zoekt, waar dan ook. Voor verwijzingen binnen het LZV wordt trouwens ook contact opgenomen met je huisarts. Hij of zij kan ook altijd contact opnemen met het Veteranenloket voor collegiaal overleg.

Wanneer dat bij klachten makkelijker voor je is, dan moedigen wij dat aan. Het LZV ondersteunt het netwerk nuldelijnshelpers voor veteranen. Dat zijn zelf ook veteranen. Het Veteranen Platform vervult een coördinerende rol. Kijk op deze website voor nuldelijnshelpers bij jou in de buurt.