Belangenbehartiging

Deel dit bericht:

Voor veteranen, dienstslachtoffers en het thuisfront zijn er diverse belangenbehartigers.

Veteranen Platform

Het Veteranen Platform (VP) behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen. Het platform zet zich in voor respect en waardering, maatschappelijke erkenning en herkenning. Met succes: de afgelopen jaren is er veel verbeterd, op materieel en immaterieel vlak. Bij het VP zijn ongeveer 50 veteranenverenigingen aangesloten. Daarnaast zijn er 30 buitengewone leden.

veteranen-platform

BNMO

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) is een particuliere vereniging voor zorg en belangenbehartiging van Nederlandse oud-militairen met een aandoening die in of door de dienst is ontstaan. De BNMO staat open voor alle oud-militairen en hun directe familieleden die zorg nodig hebben, behoefte hebben aan lotgenotencontact, juridische of sociale ondersteuning willen of die dat als lotgenoot aan anderen willen en kunnen bieden.