Misstanden missies melden

Deel dit bericht:
U kunt ook bij het Veteranenloket terecht wanneer u worstelt met een gebeurtenis tijdens uw missie waarbij volgens u morele grenzen zijn overschreden en die u daarom nog altijd bezig blijft houden.

Dat kan een gebeurtenis zijn waarbij u zelf direct betrokken was, waarvan u getuige was of waarover aan u is verteld. Het Veteranenloket biedt ook dan een luisterend oor en kan in overleg met u actie ondernemen om die last voor u te verlichten.

Bel 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.