Blijk van erkenning voor Dutchbat III veteranen

11 februari 2021
Deel dit bericht:
Defensie neemt aanbevelingen Dutchbat-commissie over.

Minister Ank Bijleveld-Schouten neemt de aanbevelingen over van de commissie Borstlap, zo laat ze de Kamer vandaag weten. De adviezen gaan over zorg, erkenning en waardering voor Dutchbat 3 veteranen.

Bron: Ministerie van Defensie

De commissie Borstlap adviseerde de minister naar aanleiding van een onderzoek naar Dutchbat 3 veteranen. Hieruit bleek dat veel veteranen na 25 jaar nog steeds problemen ondervinden als gevolg van hun uitzending naar Srebrenica.

Symbolisch bedrag

Iedere Dutchbat 3 veteraan krijgt een eenmalig bedrag van €5.000 belastingvrij. Dit symbolische bedrag is niet alleen een blijk van erkenning voor de uitzonderlijke omstandigheden waaronder de militairen 25 jaar geleden moesten opereren. Maar ook voor de periode daarna, waarin zij onterecht en jarenlang veel kritiek en negatieve media-aandacht over zich heen kregen. Het geld is daarom ook bedoeld voor het door hen ervaren gebrek aan steun, erkenning en waardering.

De uitvoering van deze aanbeveling wordt zo snel als mogelijk uitgevoerd, maar het kost de nodige tijd om dat zorgvuldig voor te bereiden en het bedrag uit te betalen. Dutchbat 3 veteranen krijgen hierover zo spoedig mogelijk nadere informatie.

Terugkeerreizen

Defensie gaat voor deze groep veteranen ook terugkeerreizen naar Srebrenica organiseren. Daarbij wordt gezorgd voor passende begeleiding en neemt Defensie de financiering voor haar rekening. Uit onderzoek blijkt dat zo’n reis het best in kleine groepen kan worden uitgevoerd. De minister wil de terugkeerreizen vanaf 2022 laten plaatsvinden.

Brief

Alle Dutchbat 3 veteranen ontvangen binnen 6 a 10 weken een brief van het Ministerie van Defensie met nadere informatie over de opvolging van de aanbevelingen en met daarin een uitnodiging aan hen die nog professionele hulp nodig hebben, maar dit nog niet (voldoende) hebben gekregen. Naast deze tastbare aanbevelingen onderschrijft de minister ook alle andere adviezen, zo liet ze de Kamer vandaag weten. Daarin geeft ze ook aan hoe Defensie hiermee aan de slag gaat.

Veteranenloket

Er wordt gewerkt aan de opvolging van alle aanbevelingen. Zodra nieuwe informatie beschikbaar is kunt u die vinden op onze website. Heeft u desondanks vragen, dan kunt u terecht bij het Veteranenloket. Telefoon: 088-3340000 of info@veteranenloket.nl.