Verenigingen en organisaties voor veteranen

Deel dit bericht:
Er bestaan veel verschillende veteranenverenigingen. Ook zijn er vele andere organisaties die op enige wijze veteranen en hun thuisfront ondersteunen.

Veteranen Platform

Veel verenigingen zijn aangesloten bij het Veteranen Platform (VP). Het VP streeft, samen met het Ministerie van Defensie, naar een adequaat en consistent veteranenbeleid. Naast respect en waardering voor de veteraan is ook de maatschappelijke erkenning en herkenning een belangrijk aspect. Dit optreden is in de loop der jaren succesvol geweest; voor de veteranen kwamen vele verbeteringen op materieel en immaterieel gebied tot stand. Momenteel zijn 67 organisaties aangesloten, waardoor het VP de belangen behartigt van zo’n 70.000 veteranen van verschillende strijdtonelen en militaire categorieën. Een overzicht van de verenigingen vindt u op de website van het Veteranen Platform.

Online

Veteranen ontmoeten elkaar steeds vaker in een virtuele omgeving, online. Vooral jonge veteranen onderhouden hun contacten met oude dienstmakkers of met andere veteranen graag op internet. Maar ook de oudere veteranen weten elkaar op internet te vinden. Er zijn inmiddels veel virtuele ontmoetingsplaatsen zoals

Overige organisaties 

Hulp bij revalidatie, wonen, financiële en geestelijke hulp voor gewonde soldaten of voor familieleden: er zijn meerdere organisaties die op enige wijze veteranen en hun thuisfront ondersteunen.

  • Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg;  Het MRC Aardenbug is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend revalidatiecentrum. Na verwijzing door een arts kunnen militairen en burgers hier terecht voor behandeling. Het MRC heeft alles in huis om u te helpen bij uw herstel. Bijvoorbeeld na een ongeluk, operatie, ziekte of beroerte. Bij uw revalidatie gaat het in de eerste plaats om uw wensen: wat wilt u (weer) kunnen? Indien nodig voorziet de Orthopedisch Instrumentenmakerij in hoogwaardige kunst- en hulpmiddelen die volledig zijn afgestemd op uw individuele behoefte. Het MRC werkt nauw samen met onder meer het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht, militaire verwijzers uit de eerste lijn en burgerverwijzers. Website MRC  
  • Bronbeek tehuis voor veteranen;  Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek biedt ouderenzorg aan oud-militairen van de Nederlandse krijgsmacht en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), met uitzondering van officieren. Het tehuis is toegankelijk voor mannelijke en vrouwelijke gewezen militairen, die ten minste 65 jaar zijn, alleenstaand en zelfredzaam. Bovendien moeten zij over minimaal 15 pensioenjaren als militair beschikken. Deze eis geldt niet voor veteranen uit de periode 1940-1962.  Meer informatie op de website van Bronbeek
  • Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF); Veteranen of hun familie die financiële hulp nodig hebben, kunnen terecht bij verschillende militaire fondsen. Dit zijn Fonds 1815, Prins Bernhard Stichting, Karel Doorman Fonds, Van Weerden Poelman Fonds en Stichting Ereschuld en Dankbaarheid. De Stichting GMF is de overkoepelende organisatie van deze fondsen. Meer informatie op de website van de Militaire Fondsen
  • Stichting Landelijke Thuisfronten (SLT); Binnen de Stichting Landelijke Thuisfronten (SLT) werken het Nationaal Katholiek Thuisfront, Hulp voor Helden (de Koninklijke PIT Pro Rege), het Humanistisch Thuisfront en de Stichting Geestelijke Verzorging, Vorming en Ontspanning Joodse Militairen, nauw samen. De stichting wil de bereikbaarheid van, de toegang tot en de communicatie met de Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht en andere specifieke hulpverlening en (geestelijke) nazorg vergroten. Het thuisfront verdient dezelfde tijd en aandacht als de veteraan. De SLT is er dan ook voor alle militairen die zijn uitgezonden, militairen die uitgezonden zijn geweest (veteranen) en hun achterban. In de folder is hierover meer te lezen.
  • Gewonde soldaat; De Gewonde Soldaat is opgericht door een groep van ongeveer 50 militairen die zware verwondingen hebben opgelopen in Afghanistan. De vereniging wil bijdragen aan de vergroting van kennis in de Nederlandse maatschappij over veteranen in het algemeen en van de gewonde veteraan in het bijzonder. Website gewonde soldaat