Achtergrond

Deel dit bericht:

Het Nederlands Veteraneninstituut is ontstaan uit een samenvoeging van de zes organisaties/ organisatieonderdelen die zich al jaren inzetten voor de Nederlandse veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties. Met vereende krachten, zet het Nederlands Veteraneninstituut zich  breed in voor erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun thuisfront. Verbinden, vertrouwen en vernieuwen zijn de belangrijke kernwaarden.

 

veteranen-veteraneninstituut

Door de samenvoeging in één nieuwe organisatie brengen voormalige organisaties  stichting Veteraneninstituut, stichting de Basis, de afdeling Zorgcoördinatie van het ABP/APG, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de coördinatie Nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform en de stichting Nederlandse Veteranendag alle kennis, kracht en kunde samen. Het Nederlands Veteraneninstituut verwacht met de samenvoeging nog beter in te kunnen spelen op de behoefte aan erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun thuisfront. Door kracht en kennis te bundelen en zo overlap te voorkomen, ontstaat  meer ruimte voor innovatie. En met één toegangspoort voor vragen en dienstverlening (het Veteranenloket) op veteranengebied, zijn we sneller in staat om op nieuwe ontwikkelingen te reageren.