Beleid en verantwoording

Deel dit bericht:
Lees meer over onze plannen en bekijk hoe we verantwoording afleggen

Het Nederlands Veteraneninstituut is een zelfstandige stichting met een wettelijke taak. De doelstelling van de stichting is omschreven in de Statuten. Een deel van de werkzaamheden is nader omschreven in het bestuursreglement en het reglement RvT.

Bekijk ook ons strategisch plan 2023-2026.

De thuisbasis van het Nederlands veteraneninstituut in Doorn

Wet normering Topinkomens

Het Nederlands Veteraneninstituut valt onder de Wet Normering Topinkomens (WNT). We verantwoorden ons hierover in het bestuursverslag. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de regels worden nageleefd.

NLVi jaarverantwoording

Rechtsvoorgangers jaarverantwoording