Een uitdagende missie

31 mei 2022
Deel dit bericht:
Hoe kunnen we veteranen ondersteunen bij het omgaan met uitzendgerelateerde problematiek?

Ondanks dat veteranen die last hebben van hun uitzending, baat kunnen hebben bij professionele hulp of ondersteuning blijkt het (tijdig) zoeken van hulp niet vanzelfsprekend. Daarom heeft het Nederlands Veteraneninstituut onderzoek gedaan naar wat het zoeken van hulp belemmert of ondersteunt.

Zes zaken die het hulp zoeken makkelijker maken

De ondersteuning van de veteraan die hulp zoekt, zou zich moeten richten op:

 1. Het herkennen en erkennen van het probleem
 2. Het onderkennen van de noodzaak voor hulp
 3. De normen en waarden van de Defensiecultuur die de veteraan deelt en zijn/haar mentaliteit
 4. Stigmatisering
 5. Sociale steun en
 6. Ervaringen met de hulpverlening.

Crisis en passende hulp

De meeste veteranen in het onderzoek zochten hulp op een ‘crisispunt’, een punt waarop zij het niet meer volhielden of geen uitweg meer zagen. Wanneer veteranen in dit stadium hulp zoeken, blijkt de problematiek vaak complex en dat maakt het lastig om passende hulp te vinden die bijdraagt aan het herstel.

Aanbevelingen

In klankbordgroepen met veteranen, thuisfrontleden en nuldelijnsondersteuners zijn eerste aanbevelingen geformuleerd. Belangrijk is volgens hen:

 • het verspreiden van kennis over mogelijke gevolgen van uitzending,
 • het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van het Nederlands Veteraneninstituut,
 • het faciliteren van mogelijkheden voor ontmoetingen,
 • het delen van ervaringsverhalen en
 • het inzichtelijk maken en afstemmen van de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning.

Helaas is er niet één eenvoudige oplossing die voor iedere veteraan effectief is. Verschillende oplossingen moeten worden gecombineerd om de veteraan beter te ondersteunen bij het zoeken en vinden van de juiste hulp en dat maakt het een uitdagende missie.