Kerngegevens veteranen 2014

11 december 2014
Deel dit bericht:
ptss militairen

Dit onderzoek is uitgevoerd om beter zicht krijgen op de wensen, behoeften en ervaringen van veteranen rondom drie thema’s.

Die thema’s zijn het veteranenbeleid, de dienstverlening door het Veteraneninstituut (Vi) en de bruikbaarheid van militaire werk- en uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk na de militaire dienst. Aan het onderzoek hebben 500 veteranen deelgenomen. Deze veteranen zijn onderverdeeld in vier leeftijdscohorten: (1) tot en met 35 jaar; (2) van 36 tot en met 50 jaar; (3) van 51 jaar tot en met 65 jaar; (4) 66 tot en met 90 jaar.

Belangrijkste bevindingen:

  • De veteranen zijn over het algemeen (zeer) positief over het veteranenbeleid;
  • De veteranen zijn over het algemeen (zeer) positief over de dienstverlening van het Veteraneninstituut;
  • Bijna de helft van de veteranen vindt dat de militaire werkervaring heeft bijgedragen tot het vinden en vervullen van werk op de civiele arbeidsmarkt (respectievelijk 40% en 49%). Minder veteranen zien een bijdrage van uitzendervaringen bij het vinden en vervullen van later werk (respectievelijk 18% en 29%). Voor jongere veteranen is de bijdrage van zowel militaire werk- als uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk wel (veel) groter dan voor oudere veteranen.