Kerngegevens veteranen

29 november 2018
Deel dit bericht:
Vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut.

Het Veteraneninstituut (Vi) doet onderzoek onder veteranen om meer zicht te krijgen op hun behoeften, opvattingen en ervaringen.

Behandelde onderwerpen

De onderwerpen waarover veteranen zich hebben uitgesproken zijn onder meer:

  • Oordeel over veteranenbeleid en dienstverlening
  • Belang van veteranenbeleid en dienstverlening
  • Dienstverlening Veteraneninstituut en Veteranenloket
  • Je veteraan voelen
  • Waardering die veteranen ervaren
  • Terugkijken op de uitzending

2018: Oordeel over het veteranenbeleid

Over het algemeen zijn veteranen positief over het veteranenbeleid en de uitvoering daarvan. Het meest positief zijn zij over het herdenken van omgekomen militairen, de Nederlandse Veteranendag en de dienstverlening van het Vi.

Het minst positief is men over de veteranendagen van de krijgsmachtdelen en de nazorg voor veteranen. Opvallend is dat 16% (zeer) negatief is over de nazorg en het
stimuleren van waardering door Defensie/de overheid.

2018: Trotse veteranen

Driekwart van de veteranen is er trots op om veteraan te zijn, ruim 60% voelt zich veteraan en meer dan de helft van de veteranen voelt zich verbonden met andere veteranen. Men draagt het veteraan zijn echter niet zo vaak actief uit (26%).

De oudere categorie veteranen voelt zich vaker veteraan, voelt zich vaker verbonden met andere veteranen en draagt dit ook vaker actief uit. Zij zijn ook vaker lid van een veteranenvereniging en nemen ook vaker deel aan activiteiten voor veteranen. Alle leeftijdscategorie├źn zijn even trots op hun veteranenidentiteit.