Veteranendagen Dagbladmonitor 2012

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

Het vergroten van de bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen en van de waardering voor veteranen in onze samenleving is een belangrijk doel van het Nederlands veteranenbeleid.

Het meten van de aandacht en waardering voor veteranen geeft een indicatie van de effectiviteit van het veteranenbeleid, biedt uitvoerders van dat beleid informatie over resultaten van hun activiteiten en kan van invloed zijn op hun toekomstige keuzes voor de inzet van (communicatie)middelen. Daarnaast kan het naar de doelgroep communiceren van dergelijke onderzoeksresultaten van invloed zijn op de mate waarin veteranen zich gewaardeerd voelen.

Het onderzoeken van de media-aandacht voor veteranen is een van de mogelijkheden om de aandacht en waardering voor veteranen in de samenleving te meten. Op grond van dergelijk media-onderzoek verscheen eerder dit jaar het Vi-onderzoeksrapport Veteranen Dagbladmonitor 2012. In een vervolg daarop heeft Yvon de Reuver, wetenschappelijk medewerker van het Veteraneninstituut, specifiek gekeken naar de berichten die in de vijf grootste landelijke en vijf grootste regionale dagbladen in 2012 werden gepubliceerd over de Nederlandse Veteranendag en de lokale/regionale veteranendagen. De resultaten worden in dit rapport gepresenteerd.

Klik hier om de dagbladmonitor te lezen.